Ministr Síkela z Bruselu: Musíme podporovat konkurenceschopnost a produktivitu EU v oblasti čistých technologií

EU flag

Dlouhodobá konkurenceschopnost a produktivita v kontextu 30. výročí založení vnitřního trhu, ale i schválení obecných přístupů k legislativním návrhům v oblasti služeb. To byla hlavní témata, o nichž ministři členských států EU odpovědní za vnitřní trh a průmysl jednali v Bruselu na prvním formálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) v letošním roce.

V úvodu zasedání ministři diskutovali o společné pozici členských států k návrhům směrnice o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a o nařízení týkající se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. V projednávání obou legislativních návrhů, které modernizují a zefektivňují stávající pravidla v oblasti služeb, výrazně pokročila Česká republika během svého loňského předsednictví v Radě EU. I díky kvalitní spolupráci v rámci předsednického tria byl obecný přístup k oběma návrhům schválen a nyní bude legislativní proces pokračovat v trialozích s Evropským parlamentem.

Hlavním tématem bylo jednání k dlouhodobé konkurenceschopnosti a produktivitě Evropské unie v kontextu 30. výročí založení vnitřního trhu. „Vnitřní trh posloužil jako naše záchranná vesta během četných krizí v poslední době. Abychom ale posilovali naši konkurenceschopnost, musíme o vnitřní trh nadále pečovat,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal:. „Aby Evropská unie urychlila svůj růst a zůstala dlouhodobě konkurenceschopná, potřebujeme mít robustní hospodářskou a průmyslovou základnu, o kterou se můžeme opřít.“ Současně ministr upozornil na stále nevyužitý potenciál v hlubší integraci vnitřního trhu především v oblasti služeb, odstraňování překážek a potřebě zajistit otevřenou obchodní politiku s přístupem ke vstupům, které jsou nezbytné pro naši produktivitu a odolnost.

ADK

Reklama

V rámci pracovního oběda ministři tematicky navázali na politickou rozpravu diskusí o sdělení Komise „Průmyslový plán Zelené dohody“. Jeho cílem je posílit unijní podniky v rámci přechodu na zelenou ekonomiku tak, aby se EU stala globálním průkopníkem v čistých technologiích. „Vítáme úsilí posílit konkurenceschopnost a atraktivitu EU pro průmysl s nulovými emisemi jako správnou cestu vpřed. Strategie pro nulové emise by měla být především strategií konkurenceschopnosti. Pouze taková strategie umožní řešit členským státům nejen její krátkodobé potřeby, ale především dlouhodobé hospodářské výzvy,“ doplnil ministr Síkela. V souvislosti průmyslovým plánem Zelené dohody by měla Komise zveřejnit minimálně dva zásadní legislativní návrhy. V případě návrhu aktu o průmyslu s nulovými emisemi by měl být ústřední myšlenkou důraz na technologickou neutralitu. Od návrhu aktu o kritických nerostných surovinách pak Ministerstvo průmyslu a obchodu očekává posílení surovinové nezávislosti EU.

Na okraj zasedání Rady ministr Síkela jednal nejen se svými protějšky z Irska, Itálie a Španělska, ale k aktuálním unijním tématům i s výkonnou místopředsedkyní Komise Margrethe Vestager, místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem a komisařkou pro energetiku Kadri Simson.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo