Ministři obchodu členských zemí Evropské unie řešili budoucnost vztahů s USA

byznys

Na jednání ministrů obchodu členských států EU, které se kvůli pokračující pandemii konalo formou videokonference, rezonovaly v kontextu aktuálního dění budoucí vztahy EU-USA. Debata se týkala rovněž i vztahů s Čínou, revize společné obchodní politiky i prioritních agend Světové obchodní organizace. Delegaci České republiky vedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

ekonomika

Na videokonferenční jednání Rady pro zahraniční věci ve formaci obchod (FAC-Trade) diskutovali ministři obchodu EU aktuální otázky společné obchodní politiky EU včetně vztahů EU-USA, jednání EU s Čínou o investiční dohodě a revize politiky EU v oblasti obchodu se třetími zeměmi.

Hlavním tématem byly budoucí obchodní vztahy EU-USA v návaznosti na právě proběhlé prezidentské volby. Většina zemí vyjádřila naději, že výsledek voleb skýtá příležitost k posílení spolupráce a naději na řešení přetrvávajících obchodních sporů. V tomto kontextu a v návaznosti na rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) ve sporu Boeing informoval komisař EU pro obchod Valdis Dombrovskis o záměru EK uložit s platností od 10. listopadu dodatečná cla na dovozy vybraných výrobků zUSA. Americká strana v závěru loňského roku uvalila dodatečná cla ve výši 7,5 mld. USD na evropské vývozy na základě rozhodnutí ve sporu Airbus a dosavadní pokusy EK přimět USA ke smírnému řešení nebyly úspěšné. Většina ministrů včetně ministra Karla Havlíčka vyzvala Evropskou komisi, aby pokračovala v úsilí o nalezení společného řešení. „Spojené státy jsou naším strategickým partnerem, se kterým musíme prohlubovat spolupráci ve všech oblastech našich společných zájmů, vč. obchodu,“ řekl vicepremiér a ministr Karel Havlíček. Mezi oběma stranami Atlantiku je velký potenciál posílit spolupráci mimo v oblasti nových technologií jako je kybernetická bezpečnost, 5G či umělá inteligence. Bez USA se neobejdeme ani v hledání řešení globálních problémů a potřebujeme jejich aktivní zapojení do multilaterálních forem spolupráce (včetně organizace WTO). „V návaznosti na výsledek prezidentských voleb proto doufáme v obnovení pevné transatlantické spolupráce, vč. myšlenky sjednání ambiciózní obchodní dohody mezi EU a USA v dlouhodobějším výhledu,“ uvedl Havlíček.

Komisař EU pro obchod Valdis Dombrovskis rovněž informoval ministry o procesu revize obchodní politiky. Ta byla spuštěna mj. v reakci na současnou pandemickou krizi a jejím cílem je vybudování odolnější ekonomiky EU, která bude lépe připravená na budoucí krize podobné té současné. Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční vztahy Martina Tauberová k tomu uvedla: „Komise má naši jednoznačnou podporu ve vybudování odolné obchodní politiky EU. Cestou k překonání současných ekonomických problémů je otevřený obchod založený na pravidlech a další rozšiřování sítě obchodních dohod EU se třetími partnery, díky kterým získají zj. malé a střední podniky možnost působit bez bariér na nových trzích.“ Ministři byli rovněž informováni o situaci ve WTO, jež se mimo jiné v důsledku rostoucího napětí mezi největšími ekonomikami světa a nárůstu protekcionistických opatření členů stále nachází v krizi. Komisař pro obchod na jednání představil reformní kroky, které by měly organizaci z krize vyvést.

Ministři dále debatovali o obchodních vztazích EU s Čínou, pozornost věnovali zejména jednáním o investiční dohodě (Comprehensive Agreement on Investment), jež má potenciál výrazně zlepšit podmínky evropských firem na čínském trhu. „Investiční dohoda s Čínou je pro nastavení rovných podmínek extrémně důležitá. Dlouhodobě podporujeme Komisi, aby dojednala dohodu, jež otevře našim firmám čínský trh a zároveň zajistí ochranu EU investorů,“ dodala náměstkyně Tauberová.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo