Ministři obchodu diskutovali o nové strategii obchodní politiky EU

euro peníze

Otevřenost, udržitelnost a asertivita. Těmito parametry bude definována budoucí obchodní politika EU. Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová se v úterý 2. března zúčastnila v zastoupení vicepremiéra Karla Havlíčka neformálního jednání Rady EU pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu. Zasedání proběhlo s ohledem na pandemickou situaci formou videokonference a jeho tématem byla nová obchodní strategie EU.

euro

Komisař EU pro obchod Valdis Dombrovskis shrnul hlavní body nové obchodní strategie EU, zejména nutnost zachování otevřenosti EU (export vytváří 35% evropského HDP, zároveň evropská ekonomika potřebuje externí zdroje). Obchodní politika bude klíčová pro ekonomickou obnovu a napomůže plnění klimatických a digitálních cílů EU. V kontextu nových výzev, jako je rostoucí protekcionismus či mocenský nárůst Číny, bude významné budování partnerství, obnovení silné transatlantické vazby a posílení multilaterální spolupráce. Nový přístup EU by měl rovněž být asertivnější a vést k efektivnějšímu prosazování unijních zájmů a hodnot.

„Vítáme, že v nové strategii je zdůrazněn význam otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech. Právě otevřený obchod považujeme za cestu, jak lze nejlépe překonat stávající ekonomické problémy,” říká náměstkyně Tauberová. Společně s podobně smýšlejícími členskými zeměmi zároveň podpořila význam diverzifikace zdrojů vyjednáváním dohod o volném obchodě (FTAs) jako cesty pro budování odolnosti evropské ekonomiky. Současně EU nesmí ztratit na schopnosti vyjednané dohody uzavírat a následně i ratifikovat.

Obchod hraje nepochybně roli při prosazování hodnot EU, ČR společně s větším množství členských zemí ale vystoupila proti přetěžování obchodních dohod a vyzvala k vyváženějšímu přístupu. Náměstkyně Tauberová rovněž podpořila význam digitálního obchodu a vyzvala EU k vyšším ambicím při jednáních ve WTO. V otázce autonomních nástrojů EU na podporu asertivnějšího přístupu EU a posílení schopnosti efektivnějšího prosazování unijních zájmů vyzvala většina členských zemí, včetně ČR, k rovnováze a nutném souladu jakýchkoliv opatření a mechanismů s pravidly WTO.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo