Ministři obchodu EU na videokonferenci řešili dopady koronakrize na globální obchod

EU flag

Čtvrteční videokonference ministrů obchodu EU se zaměřila na zásadní otázku těchto dnů: jak čelit ekonomickému propadu v důsledku pandemie COVID19 a jaké kroky učinit do budoucna, aby Evropská unie byla jako celek odolnější. Ministři se shodli na tom, že mezinárodní obchod je cestou k ekonomické obnově. Do budoucna je však nutné zajistit i odolnost EU, a to zejména diverzifikací kritických dodávek.

ekonomika

Ministři proto podpořili Evropskou komisi v jejím úsilí při odstraňování obchodních překážek, zajištění spolehlivých obchodních toků a diverzifikaci globálních hodnotových řetězců. Shoda panovala na tom, že není žádoucí, aby Evropská unie byla ve strategických sektorech závislá pouze na jednom dodavatelském zdroji.

„Do budoucna se musíme zaměřit na odstranění nejslabších článků v našich dodavatelských řetězcích,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Nejlepší cestou k diverzifikaci je posílení evropské sítě dohod o volném obchodu. Zároveň nesmíme zapomínat, že současná situace stimuluje inovace a rozvoj nových technologií. Obchodní politika by proto měla napomáhat rychlému uvádění našich inovativních produktů na světové trhy“.

V rámci zvýšení odolnosti EU vyzval komisař pro obchod Phil Hogan k využívání národních mechanismů pro prověřování zahraničních investic z hlediska jejich dopadů na bezpečnost a veřejný pořádek. Česká republika směřuje k zavedení tohoto nástroje, související návrh zákona začátkem dubna schválila vláda a v následujících dnech bude předložen k projednání parlamentu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR