Ministři obchodu projednali v Bruselu pomoc Ukrajině, vztahy s USA a reformu Světové obchodní organizace

EU logo

Reforma Světové obchodní organizace (WTO), obchodní vztahy mezi Evropskou unií a USA a další pomoc Ukrajině v oblasti obchodu. V Bruselu se uskutečnilo zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu (FAC/TRADE). Jednání za české předsednictví vedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministři debatovali i o bilaterálních obchodních vztazích, včetně aktuálních vyjednávání dohod o volném obchodu.

Rada se shodla na důležitosti upevňování transatlantických vztahů. Ministři projednali nadcházející třetí zasedání Rady pro obchod a technologie, které se uskuteční 5. prosince v USA. Zároveň byly některými členskými státy vyzdvihnuty obavy z negativního dopadu amerického zákona o snižování inflace na Evropskou unii. V diskuzích rovněž rezonovalo globální ujednání o udržitelné oceli a hliníku.

„USA zůstávají nadále klíčovým partnerem a v současném geopolitickém kontextu je o to důležitější naše vztahy dále prohlubovat. Není dobře, že nedávno přijatý americký zákon o snižování inflace může vzájemné vztahy narušit. Proto doufáme, že založená pracovní skupina najde rychlé a trvalé řešení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

ADK

Reklama

Zástupci členských států Evropské unie dále podpořili další poskytnutí pomoci Ukrajině, přičemž obchod může v tomto směru hrát důležitou roli. V rámci pracovního oběda ministři diskutovali také další kroky v souvislosti s obchodními dohodami s Novým Zélandem, Chile, Mexikem a Mercosurem, jakož i aktuálně probíhající vyjednávání dohod o volném obchodu se zeměmi v indo-pacifickém regionu.

„Jednou z důležitých priorit českého předsednictví je posílení odolnosti EU. V tomto kontextu je diverzifikace zdrojů skrze vyjednávání nových dohod důležitým aspektem,“ dodává ministr Síkela.

Ministři zhodnotili i aktuální dění ve WTO. Přes složitou geopolitickou situaci v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině v červnu proběhla 12. ministerská konference WTO. Nyní se připravuje nadcházející 13. ministerská konference.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo