Ministři se dohodli na řešení vysokých cen energií a jeho financování

Jozef Síkela

Česká republika jako předsednická země EU svolala již druhé mimořádné zasedání Rady pro energetiku v tomto měsíci. Ministři se na jednání dohodli na konečné podobě návrhu Evropské komise (EK) na řešení vysokých cen energií. Ministři rovněž diskutovali o jednotlivých možnostech celoevropského řešení problému vysokých cen zemního plynu. Dále delegace Dánska, Švédska a Německa informovaly o incidentu na plynovodech v Baltském moři.

„Situace na trzích s energiemi je nadále kritická. Proto děkuji Evropské komisi za přípravu návrhu nařízení v tak krátké době a spolupráci všem členským státům na dohodě, které jsme dnes dosáhli,“ říká ministr Jozef Síkela a dodává: „Zásadním opatřením je zavedení dočasného stropu na příjmy výrobců elektřiny, kteří používají levnější zdroje než plyn, na 180 eurech za megawatthodinu. Příjmy nad tímto prahem mohou členské státy využít k financování opatření, která povedou ke snížení nákladů na energie pro domácnosti. Toto opatření by mělo přesměrovat celkem až 120 miliard EUR zisků producentů elektřiny směrem k domácnostem EU.“

U malých a středních firem, tedy společností do 1,25 miliard korun obratu a 250 zaměstnanců, se ministři shodli na umožnění výjimky z pravidel veřejné podpory a odsouhlasili možnost cenové intervence také pro tuto skupinu zákazníků, bez ohledu na to, v jakém oboru podnikají.

„To pro ně znamená předvídatelnost, jistotu, možnost plánovat, ocenit svoje výrobky, a to minimálně na celý příští rok 2023. Těší mě, že se podařilo tento návrh vyjednat,“ dodává ministr Síkela s tím, že ze strany Komise obdržel příslib také toho, že brzy rozhodne o prodloužení a rozšíření takzvaného dočasného krizového rámce na pomoc větším podnikům postiženým ruskou agresí proti Ukrajině.

Ministři se shodli také na omezení spotřeby elektřiny napříč EU. Stanovili dobrovolný celkový cíl snížení spotřeby elektřiny o 10 % a povinný cíl snížení spotřeby elektřiny o 5 % v tzv. špičkových hodinách. Dalším odsouhlaseným opatřením je solidární příspěvek společností ze sektoru fosilních paliv. Tento příspěvek dosáhne minimální výše 33 % z nadměrných zisků. I tyto prostředky budou plně využity na podporu spotřebitelů v jednotlivých členských státech.

Ministři dále vyzvali Evropskou komisi k urychlenému předložení několika dalších opatření, která by řešila vysoké ceny plynu a jejich vliv na ceny elektřiny. Tato opatření by mohla zahrnovat například zavedení cenového stropu na dovážený plyn nebo nový evropský index paralelní k TTF, který by lépe odrážel situaci na světovém trhu.

Ministři podpořili také rychlé zprovoznění společných nákupů plynu prostřednictvím energetické platformy EU. Tímto společným postupem se jednoznačně zvýší vyjednávací síla EU na světovém trhu s plynem, která pomůže zajistit dodávky plynu do EU za přijatelné ceny.

ADK

Reklama

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo