Místopředsedkyní CEER se stala zástupkyně českého regulátora

Valné shromáždění Rady evropských energetických regulačních orgánů (CEER) zvolilo dne 25. října 2022 členy správní rady. Jednou ze dvou nově zvolených místopředsedkyň se stala zástupkyně ERÚ Jana Haasová. Na evropské půdě tak zúročí své bohaté profesní zkušenosti a Česká republika získá silný mandát v diskusích o budoucnosti společné evropské energetické politiky na mezinárodní platformě.

ADK

Reklama

Dobrovolné sdružení CEER je profesní asociací sídlící v Bruselu. CEER byl založen v roce 2000 a funguje jako platforma pro spolupráci, výměnu informací a pomoc mezi národními energetickými regulačními orgány v Evropě. Sehrává tak roli prostředníka na úrovni Evropské unie a na mezinárodní úrovni. V současné době CEER sdružuje zástupce ze 30 členských zemí a 9 pozorovatelských zemí.

„Komunita evropských energetických regulátorů byla vždy silným zastáncem spotřebitelů, a v aktuální energetické krizi musí naše aktivita a pomoc směrovat především k nim. Je velmi důležité, aby byly v rámci diskuse v EU využity všechny zdroje k nalezení správných opatření a aby nebyla přehlížena stanoviska vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto aspekty můžeme brát jako výzvu pro efektivní sdílení našich odborných znalostí a zkušeností. Rovněž je mezi regulátory zapotřebí nastavit procesy na základě zkušeností získaných z předešlých krizí tak, aby co nejlépe odrážely současnou situaci a pomáhaly vnitrostátním regulačním orgánům držet krok s aktuálními trendy,“ dodává ke svému zvolení nová místopředsedkyně CEER Jana Haasová.

Ing. Jana Haasová
Jana Haasová ERÚ CEERJana Haasová vystudovala mezinárodní obchod a obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na ERÚ pracuje již od roku 2015 na různých pozicích spojených s evropskými aktivitami úřadu, v současnosti jako vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce. Před prací v ERÚ působila více než šest let v plynárenství, má také zkušenosti s mezinárodní agendou, strategií a inovačními projekty v mediálním a dopravním sektoru. Jana Haasová zastupuje ERÚ v celé řadě pracovních skupin CEER i evropské agentury ACER. Od začátku roku 2020 je spolupředsedkyní pracovní skupiny CEER pro spotřebitele a maloobchodní trh a zároveň spolupředsedkyní pracovní skupiny ACER pro maloobchodní trh. Jana Haasová také pravidelně reprezentuje práci ERÚ na zahraničních konferencích a školeních CEER.

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad
Logo ERÚ