Moderní zařízení zefektivní vykládku surovin

Stavbu nového zařízení pro vykládku klíčových surovin zahájily Třinecké železárny. Moderní železniční vykládací systém, který je součástí železničního dopravního systému Innofreight, nahradí stávající výklopné zařízení komodit dovážených po železnici. Modulární technologie Innofreight je založena na váhově optimalizovaných železničních vozech s možností využití různých typů výměnných nástaveb – kontejnerů.

Koncepty environmentální udržitelnosti zásobování jsou v souladu se strategií firmy na minimalizaci uhlíkové stopy. Modulární systém Innofreight pro dopravu a vykládku vstupních surovin zahrnuje nejvhodnější kombinaci železničních vozů a kontejnerů pro přepravované zboží a stacionárního vykládacího stroje včetně posunovacího zařízení. Investice do vlečkové infrastruktury Třineckých železáren přesahuje částku 300 milionů korun a bude dokončena ještě letos.

vykládka surovin třinec

Jeden vlak je díky novým vozům schopen přepravit vyšší objem prachových rud i bazických přísad. Znamená to snížení nároků na kapacitu kolejiště i počtu manipulací s železničními vozy. Zefektivnění přeprav znamená další snížení emisí CO2 do ovzduší a spotřeby paliv.

„Digitalizace a automatizace při vykládce a zpracování dat znamená zkrácení doby pobytů vozů na vlečce. Technologie vykládky eliminuje nutnost ručního dočišťování, proces probíhá automaticky,“ vypočítává další výhody zařízení výrobní ředitel Třineckých železáren Česlav Marek.

Stacionární vykládací stroj stavbaři ještě v letošním roce instalují v prostoru před současnými výklopníky. Je konfigurován tak, aby splňoval specifické požadavky třinecké hutě.

Firma využívá moderní systémy Innofreight i pro přepravy vlastní produkce. „Od roku 2017 v úzké spolupráci s dopravcem ČD Cargo jsou přepravy hutních polotovarů realizovány vozy řady Sggrrs vybavenými takzvanými Steel paletami. Výsledkem je zvýšení energetické účinnosti i efektivity dopravy. Jen v roce 2021 bylo takto přepraveno více než 340 tisíc tun zboží,“ doplňuje ředitelka pro přepravu Moravia Steel Uršula Novotná.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Třinecké železárny