Moravia Steel kupuje další kovárnu

Třinecké železárny

Strojírenskou firmu MSV Metal Studénka, a.s. spolu s její polskou dceřinou společností Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. kupuje akciová společnost Moravia Steel. K podpisu smlouvy mezi oběma stranami došlo minulý týden. Moravia Steel přebrala 100% balík akcií od investiční společnosti Jet Investment a.s. Vypořádání transakce ještě podléhá schválení příslušných antimonopolních úřadů.

MSV Metal Studénka (pokračovatel Vagónky Studénka) i její polská dceřiná společnost se zabývají výrobou zápustkových výkovků z oceli tvářením za tepla s možností tepelného zpracování, obrábění, svařování i montáží dílů a sestav.

„Akvizicí pokračujeme v naplňování naší dlouhodobé strategie prodlužování výrobkových řetězců. Spojení s naším významným odběratelem bude přínosem pro obě společnosti,“ podotýká předseda představenstva Moravia Steel Petr Popelář. Firmy ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel dlouhodobě dodávají ocelové polotovary do Studénky v sortimentu tyčové oceli, bezešvých trub i ploché oceli.

Celková roční výrobní kapacita MSV Metal Studénka přesahuje 16 000 tun výkovků. 81 % produkce směřuje na export, zejména na evropské trhy. Výrobky nachází uplatnění především v železničním, dále pak ve stavebním, automobilovém, zemědělském a těžebním průmyslu. Zaměstnává přes 400 lidí ve Studénce a dalších více než 200 nedaleko polské Vratislavi. Konsolidovaný objem tržeb za rok 2018 přesáhl jednu miliardu korun.

MSV Metal Studénka je již druhou kovárenskou firmou ve vlastnictví Moravia Steel. Vhodně doplňuje a rozšiřuje stávající technologie a sortiment Kovárny VIVA ve Zlíně.

Zdroj zprávy: Moravia Steel