MPO aktualizovalo harmonogram výzev OP PIK

Svaz průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK, které mají být vyhlášeny do konce tohoto roku. Svaz průmyslu a dopravy doporučuje firmám průběžně sledovat vývoj dotačních nástrojů. Ty se často mění. Není také jisté, jaké možnosti dotačních programů budou moct podniky využít v roce 2021, kdy by mělo být zahájeno nové programové období. Svaz průmyslu proto firmám doporučuje, aby peníze z dotačních programů využily ještě letos.

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos vyhlásí poslední výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci současného programového období v celkové výši alokace 12 mld. Kč. Svaz průmyslu a dopravy ČR je dlouhodobě s MPO ve spojení a jedná o nastavení či možných změnách v OP PIK. V minulosti se Svazu průmyslu podařilo zlepšit některá nastavení výzev či hodnotících kritérií, která pomohla odstranit některé bariéry čerpání pro firmy. Vláda se za současné situace rozhodla provést možné realokace a přesunout prostředky z OP PIK.

Svaz průmyslu a dopravy však stále hájil potřebu udržet a vyhlásit výzvy v řadě klíčových programů pro podnikatele. V tuto chvíli se tak Svazu průmyslu podařilo udržet a zajistit vyhlášení klíčových výzev například v programech Aplikace (s alokací 3,7 mld. Kč), Inovace (1,5 mld. Kč), Potenciál (1,1 mld. Kč), Technologie 4.0 (550 mil. Kč) či Úspory energie (2 mld. Kč). O udržení výzev v těchto programech ujistil zástupce Svazu průmyslu a dopravy i ministr průmyslu Karel Havlíček na jednání tripartity.

I přes určité bariéry plynoucí z podmínek čerpání evropských prostředků se jedná o programy, o které má zájem dostatek firem s kvalitními projekty. Například program Aplikace umožňuje pokračovat ve výzkumných a vývojových aktivitách, u kterých je poskytována dotace i na osobní náklady a míra podpory patří mezi ty vyšší. Díky vyšší alokaci mají pak firmy i větší šanci na získání dotace.

„Doporučujeme firmám prostředky určené na letošní rok maximálně využít a projekty předložit, neboť konkrétní výzvy pro příští rok jsou nejisté. Nové programové období bude mít pravděpodobně zpoždění, i když jednáme s ministerstvem průmyslu o možnostech přechodného období či například o navýšení prostředků pro národní programy na výzkum, vývoj a inovace,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pro definitivní nastavení výzev v novém programu OP TAK, který nahrazuje OP PIK, a jejich vyhlášení je ale třeba ještě provést několik kroků. Je nutné vyřešit konkrétní nastavení a příslušné detaily. Vyjednávání a schvalování programových dokumentů i souvisejících procesů je časově poměrně náročné. V tuto chvíli je finální dohoda pouze na základních obrysech evropského rozpočtu, tzv. víceletého finančního rámce, na úrovni Evropské Rady. Návrhy evropské legislativy dále prochází projednáváním v tzv. trialogu.

MPO také slíbilo, že je připraveno využít tzv. „zásobníky“. V případě převisu žádostí nad vyhlášenou alokací tak ministerstvo bude schopno uspokojit více projektů. I s ohledem na ekonomické ochlazení by firmy měly mít vyšší šanci v projektech uspět.

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV OP PIK NA 2. POL. ROKU 2020

opik

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR