MPO ocenilo Podnikatelské projekty roku 2022

mpo ceny2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) ocenilo podnikatele v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku. Ta uděluje ceny za úspěšné projekty podpořené z evropských strukturálních fondů již od roku 2006. Projekty ročníku 2022 byly realizovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V Pražské křižovatce byly slavnostně předány ceny za vítězné projekty 12 úspěšných podnikatelů.

MPO ceny 2022

Vítězi za rok 2022 se staly společnosti Contipro za projekt v programu Potenciál, BIC Plzeň v programu Služby infrastruktury, METEOPRESS a Flenexa plus v programu Aplikace, HOKAMI CZ v programu Inovace, AVAPS a SANTAL v programu Technologie, WOOD4YOU v programu Nemovitosti, Stavební huť Slavonice v programu Školicí střediska, Teplárna Písek v programu Úspory v SZT, Papírna Aloisov v programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a MASO UZENINY PÍSEK v programu Úspory energie. Vyhlášení výsledků Podnikatelského projektu roku 2022 se uskutečnilo za účasti zástupců státní správy, sociálních a hospodářských partnerů, a především významných osobností podnikatelského prostředí.

MPO ceny 2022

 

„Současná energetická krize, možná ještě víc než předcházející pandemie covid-19, ukazuje, jak důležitá je státní pomoc podnikatelům. Evropské fondy nám umožňují adresně pomoc poskytnout a na krizové situace pružně reagovat. Za pandemie to znamenalo rozvoj digitalizace podniků, nyní budou následovat energetické úspory a rozvoj obnovitelných zdrojů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Je třeba, abychom využili každou příležitost, kterou nám naše členství v Evropské unii poskytuje.“

OP PIK má za cíl podporovat konkurenceschopnou a udržitelnou ekonomiku založenou na transferu znalostí a inovacích. OP PIK dobíhá, byl to stěžejní program podpory českých podnikatelů v letech 2014 až 2020 kofinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého bylo na rozvoj podnikatelů vyčleněno 105 mld. Kč. Podpora z programu byla zaměřena především na podporu malého a středního podnikání.

MPO ceny 2022

Nominace projektů vzešla z API. Následně porota tradičně složená z projektových manažerů a garantů jednotlivých programů podpory z MPO a API posuzovala projekty dle zaměření oblastí podpory – Aplikace, Inovace, Potenciál, Služby infrastruktury, Nemovitosti, Technologie, Úspory energie a další.

„Ani v tomto ročníku neurčujeme pořadí ve smyslu vítězů v jednotlivých programech. Jde totiž o velmi rozmanité a obtížně porovnatelné oblasti podpory napříč OP PIK. Podnikatelské projekty roku vybíráme dle kritérií inovativnosti, kvality přípravy projektu, průběhu realizace či závěrečného hodnocení. V případě projektů podpořených z evropských fondů je však významným faktorem pro hodnocení dopad na životní prostředí a celkový přínos pro firmu a její okolí. Mezi vybranými projekty tak máme dvě speciální kategorie – projekt s mimořádným společensky prospěšným dopadem a projekt z oblasti cirkulární ekonomiky, což je jedna z hlavních priorit MPO,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

MPO ceny 2022

 

„Už několik let vybíráme ty nejlepší z podpořených projektů pro prestižní ocenění Podnikatelský projekt roku. Máme tak možnost ukázat v praxi, jak čerpání evropských dotací přispívá k rozvoji českých firem a pomáhá jim uspět na globálním trhu. Letos to je opět řada velmi zajímavých projektů napříč celým spektrem podpory z OP PIK rozděleným do několika kategorií,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Na OP PIK v novém programovém období 2021-2027 navázal Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s alokací 81,5 mld. Kč a já se již nyní těším, až budeme moci ocenit v příštích ročnících i úspěšně zrealizované projekty z nového programového období. V případě OP TAK jde v pořadí o čtvrtý operační program, kde v roli poskytovatele dotace stojí Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ vysvětluje náměstek Piecha.

ADK

Reklama

Oceněné Podnikatelské projekty roku 2022 naleznete zde a rovněž vám jejich příběhy nabídneme postupně na sociálních sítích.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo