MPO otevřelo první výzvy nového programu Digitální Evropa

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu představí ve středu 15. prosince 2021 na online INFODAY K AKTUÁLNÍM VÝZVÁM PROGRAMU DIGITÁLNÍ EVROPA přehled aktuálních výzev. Program Digitální Evropa je prvním programem EU, jehož cílem je urychlit obnovu a podpořit digitální transformaci Evropy. Nástroj, který je součástí víceletého finančního rámce EU a vztahuje se na období 2021-2027, poskytne finanční prostředky na projekty v pěti klíčových oblastech: vysoce výkonné počítače (HPC), umělá inteligence (AI), kybernetická bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti a zajištění širokého využití digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti.

Program je připraven tak, aby přinesl výsledky výzkumu digitálních technologií ve prospěch evropských občanů a podniků, zejména malých a středních podniků. Investice v rámci programu Digitální Evropa podporují dvojí cíl Evropské unie, kterým je ekologický přechod a digitální transformace a rovněž posiluje i odolnost a otevřenou strategickou autonomii EU.

Cílem události je seznámit účastníky s programem jako celkem, schválenými pracovními programy pro roky 2021-2022 a s aktuálně vyhlášenými výzvami Evropské komise a informovat zainteresované subjekty o příležitostech, jak zapojit Českou republiku do širokého nasazování nových technologií na trh spolu s posílením otevřené strategické autonomie EU, jako jednoho z hlavních cílů programu Digitální Evropa.

Online událost se uskuteční prostřednictvím MS Teams ve středu 15. prosince 2021 od 13.00 do 15.00 hod. Zájemci o účast se mohou hlásit prostřednictvím online registračního formuláře.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo