MPO podpoří rozvoj technologických platforem, ve výzvě je připraveno 30 milionů korun

agentura pro podnikani a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo IV. výzvu programu podpory Spolupráce – Technologické platformy v rámci OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 30 milionů korun.

Výzva je určena na koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni a na koordinaci českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Žádosti se přijímají od 30. října 2020 do 29. ledna 2021. Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

V rámci výzvy mohou zainteresované subjekty získat podporu na přípravu cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií, které jsou klíčové pro posun technologické úrovně v relevantní prioritní aplikační doméně a znalostních doménách Národní RIS3 strategie nebo na aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight, iniciaci výzkumných a vývojových projektů nebo na další rozpracování/aktualizaci strategických dokumentů technologické platformy.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která žadatelům pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu, a který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR provádí hodnocení a výběr projektů. Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde(PDF, 1,2 MB).

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo