MPO podpoří z Národního plánu obnovy inovativní projekty zaměřené na digitalizaci malých a středních podniků

Národní plán obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo žádosti o dotace ve čtvrté veřejné soutěži podprogramu „Inovace do praxe“ programu The Country for the Future. Zaměřena byla zejména na digitalizaci, kterou podpoří prostřednictvím finančních prostředků z Národního plánu obnovy ČR.

národní plán obnovy

 

„S využitím 500 milionů korun z evropského nástroje pro oživení a odolnost (RRF) podpoříme 65 projektů malých a středních podniků na digitalizaci a další inovační kroky směřující k modernizaci jejich produktového portfolia, jejich výrobních postupů a interních procesů,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Vzhledem k současné situaci v energetické oblasti jsme jako jedno z kritérií zařadili otázku, jestli přinese energetické úspory.“

Malé a střední podniky mohly ve čtvrté soutěži přihlašovat své záměry na zavedení inovace produktu, výrobního postupu nebo organizační inovace. Na jeden projekt bylo možno žádat nejvýše 20 mil. Kč a podnik sám se na nákladech podílí vždy minimálně z padesáti procent vlastními zdroji. Přihlášeno bylo 116 návrhů projektů, z nichž 108 poté prošlo odborným hodnocením.

ADK

Reklama

„S ohledem na zařazení této soutěže do Národního plánu obnovy byly vedle přímých dopadů či stupně inovativnosti důležité i neekonomické aspekty projektů, například naplňování jednoho z digitálních cílů či nenarušování žádného z důležitých environmentálních cílů EU,“ říká vrchní ředitel sekce pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Tyto podmínky budou platit i v další plánované soutěži vyhlašované na jaře, která by měla podpořit nové inovační projekty malých a středních firem opět dotací ve výši 500 mil. Kč.“

Seznam projektů, které budou podpořeny, a další podrobnosti jsou k dispozici tady.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo