MPO podpoří zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury, vyhlásilo novou výzvu

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VIII. výzvu programu podpory Služby infrastruktury v rámci OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 350 mil. Kč.

Výzva je určena převážně malým a středním podnikům a dále pak na projekty velkých podniků se zaměřením na poskytování služeb inovačním podnikům (aktivita A), provozování stávající inovační infrastruktury (aktivity B), rozšíření prostor inovační infrastruktury a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (aktivita C) a výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury (aktivita D).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. 11. 2020 do 1. 4. 2021.

Cílem výzvy je podpora zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury v rámci soukromého sektoru i veřejného sektoru vč. vědeckých parků (viz Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2015/2014 kódy intervence 058 a 059) a je zaměřena na zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem orientovaným především na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Podporované aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

V rámci výzvy mohou zainteresované subjekty získat podporu na poskytování služeb inovačním podnikům, provoz inovační/výzkumné infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, zlepšení kapacit pro společné využívání technologií či výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Zprostředkující subjekt, a sice Agenturu pro podnikání a inovace, který žadatelům pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu, který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR provádí hodnocení a výběr projektů.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo