MPO poskytne obcím, městům a krajům dotace na regeneraci brownfieldů, chystá výzvu z Národního plánu obnovy

brownfield

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos v únoru či nejpozději v březnu vyhlásí výzvu pro obce, města a kraje, ve které budou moci žádat o dotace na renovaci tzv. brownfieldů. Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. Podpora se dále vztahuje i na projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.

MPO využije prostředky z Národního plánu obnovy (komponenta 2.8.3., investice č. 3), o které je více informací na tomto odkazu: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice | Národní plán obnovy (planobnovycr.cz) Brownfieldem se rozumí lokality, které jsou ovlivněny dřívějším používáním, jsou opuštěné anebo nedostatečně využívané, mohou mít problémy s kontaminací a vyžadují intervenci, aby se vrátily k smysluplnému využití.

brownfield

MPO uvítá od měst, obcí a krajů informaci, zda se na jejich území nachází lokalita, která by byla vhodná pro získání podpory z tohoto programu. Vyplnit dotazník lze na odkazu níže, případně je možné využít QR kód.

Vstup k vyplnění dotazníku odkazem:

https://www.surveymonkey.com/r/MPO_NPO_brownfields

Dotazník je určen pro vedení nebo odpovědnou/é osobu/y za problematiku územního/regionálního rozvoje nebo investiční politiky. Lze ho vyplnit i anonymně. Pokud však budou na konci dotazníku kontaktní údaje, MPO v případě, že projekt bude vyhodnocen jako vhodný pro financování z Národního plánu obnovy, samo dotyčného kontaktuje.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo