MPO předkládá klíčové zákony pro budoucnost české energetiky

Do třetího čtení Poslanecké sněmovny jde návrh novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Novely mají mimo jiné přinést zjednodušení a provázání s dalšími zákony.

Udržitelnější životní prostředí, tedy snižování emisí a s tím související útlum uhlí, právě proto MPO připravilo důležité zákony v oblasti energetiky. „Předkládáme novely zákonů, které zajistí 3,5 milionům lidem levné centrální vytápění, přechod na ekologickou dopravu, ukončí činnost energošmejdů a napraví selhání poslanců z roku 2010 při schvalování podpory fotovoltaiky instalované v letech 2009-10, které nás jinak bude stát 570 miliard Kč,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: “Poslanci mají po více než 10 letech historickou možnost napravit špatné rozhodnutí sněmovny, které nás bude stát nejen stovky miliard navíc, ale které současně vytvořilo vůči tolik potřebným obnovitelným zdrojům zbytečnou averzi.”

„Novela energetického zákona posiluje postavení spotřebitele na trhu s energií s cílem zabránit nejčastějším nekalým obchodním praktikám a uvedení české právní úpravy do souladu s legislativou EU včetně adaptace solidarity v krizových situacích,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Mezi klíčové úpravy zákona o podporovaných zdrojích energie patří stanovení základního strategického rámce k naplňování stanovených nových klimatických cílů, který je zásadní pro modernizaci a dekarbonizaci energetiky.“

Návrh novely energetického zákona v dopravě navazuje na Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu a na Národní akční plán Čistá mobilita. Dále využívá závěrů studie zpracované experty VŠCHT, UK A ČVUT a závěrů pracovní skupiny tvořené zástupci státní správy, podnikatelských svazů a asociací z oblasti energetiky.

Novelu energetického zákona a zákona o POZE připravilo MPO na základě cílů stanovených EU pro oblast energetiky a dopravy se zapojením obnovitelných zdrojů. Výroba a využití OZE je spojena s nutnými investicemi do nových zařízení a technologií. Proto úprava zákona o POZE zavádí systém podpor vzniku a využití nefosilních zdrojů energie a zajišťuje podporu formou zelených bonusů nebo příspěvkem na výrobu a systémem certifikace původu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo