MPO představí Vodíkovou strategii České republiky

vodík

Potenciál vodíku jako čistého zdroje energie je třeba umět využít, a to jak v dopravě, tak v energetice nebo v průmyslu. Vodíkovou strategii ČR i konkrétní vodíkové projekty představí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní vodíkové konferenci v pátek 16. července 2021. Během akce se bude možné seznámit i s vodíkovými osobními automobily.

„Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé EU do roku 2050. Vodíková strategie je jedním z významných nástrojů, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vodíková strategie, kterou připravilo MPO a kterou podrobněji představíme na páteční konferenci, má za cíl redukci emisí skleníkových plynů a zároveň podporu hospodářského růstu.“

Vodíková strategie stojí na čtyřech pilířích:

  • výroba nízkouhlíkového vodíku,
  • využití nízkouhlíkového vodíku,
  • doprava a skladování vodíku,
  • vodíkové technologie.

„Tyto pilíře jsou vzájemně provázány, výroba a spotřeba musí být v rovnováze, aby se dosáhlo ekonomického využití příslušných technologií, v opačném případě bude nerovnováhu kompenzovat import ze zahraničí,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podporu podnikání Silvana Jirotková.

Zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodík Petr Mervart dodává: „Cílovým stavem, ke kterému strategie přispívá, je klimatická neutralita. Té musíme dosáhnout postupnou transformací průmyslu a změnou technologií, tak abychom neohrozili zaměstnanost, konkurenceschopnost a celkovou životní úroveň v České republice.“

vodík

Vodíková strategie se týká nejen dopravy, ale i energetiky, chemického průmyslu, výrobců vodíkových technologií a dopravních zařízení, přepravy a skladování vodíku a také občanů, kteří budou využívat vodíkové technologie a žít ve zdravějším prostředí.

Strategie popisuje výchozí stav a odhaduje vývoj do roku 2050, který souvisí se strategickým horizontem Zelené dohody pro Evropu. Dále přináší přehled programů, které mohou podporovat rozvoj vodíkových technologií. Po schválení vládou bude Vodíková strategie ČR dostupná na www.mpo.cz. Program páteční konference je ke stažení níže.

vodík konference

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo