MPO uspořádalo webinář k jaderné energetice

MPO logo

MPO ve spolupráci s Korea Insitute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) včera uspořádalo webinář týkající se jaderné energetiky a jaderného výzkumu. Webinář představil jednotlivé aktivity, konkrétní projekty a oblasti možné budoucí spolupráce korejských a českých institucí zabývající se výzkumem v jaderné energetice. Nedílnou součástí webináře byly mimo jiné prezentace institucí KETEP a TAČR, které se dlouhodobě věnují financování projektů vědeckovýzkumné spolupráce. Načasování akce koreluje s probíhajícím programem Delta 2 a chystaným květnovým vyhlášením čtvrté výzvy programu Delta 2, do kterého se mohou hlásit společné projekty zaměřené na jaderný výzkum mj. mezi Jižní Koreou a ČR. MPO si váží tohoto partnerství a hodlá nadále podporovat navazování další česko-korejské spolupráce ve vědě a výzkumu v oblasti jaderné energetiky.

Na webináři prezentovali zástupci z:
Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)
Korea Insitute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
KHNP Central Research Institute
Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)
KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS)
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)
Technologické agentury ČR (TAČR)
ÚJV Řež, a.s. a Centra výzkumu Řež s.r.o. (ÚJV/CVŘ)
Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo