MPO vydalo další číslo zpravodaje OPIK, příště už časopis vyjde s novým názvem

TAK Opik

Zejména nové výzvy OP TAK z oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo energetiky, vybrané metodické změny v novém programu, zajímavý projekt OP PIK a další informace o nadcházejícím programovém období 2021+. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo další číslo zpravodaje OPIK, nově bude časopis pod názvem “tak.”

opik tak

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává čtyřměsíčník – Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

“Vydání OPIK č. 22 je posledním vydáním zpravodaje s původním názvem „OPIK“. Jedná se zároveň o přechodové číslo na nový dvouměsíčník s názvem „tak“, který přinese informace zejména o Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. První číslo časopisu “tak” vyjde již v listopadu,” říká šéfredaktor Petr Tůma.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ
OPIK online [pdf, 3522 kB]

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo