MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

opik

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

opik

“V tomto čísle najdete parametry připravované druhé výzvy Inovační vouchery z OP TAK, rozhovor s generálním ředitelem API na téma administrace projektů a přiblížíme vám úspěchy českého předsednictví očima celoevropské konference SME Assembly konané v Praze,” říká šéfredaktor Petr Tůma a dodává: “Dále představíme případové studie vybraných projektů, ale najdete uvnitř i příklad dlouholeté vzájemně prospěšné spolupráce v oblasti cirkulární ekonomiky, vybrané výjimky z postupů dle Pravidel pro výběr dodavatelů a mnohé další.”

OPIK

Časopis si můžete stáhnout tady (PDF, 3143 kB).

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo