MPO vydalo nové číslo zpravodaje OPIK č.21

opik 21

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu.

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

opik č. 21

 

“V tomto jarním čísle vám představíme změnu pravidel pro výběr dodavatelů, vyhodnocení předešlého roku 2021, vybrané projekty OP PIK a nové informace o nadcházejícím programovém období 2021+,” říká šéfredaktor Petr Tůma.

Zpravodaj si lze stáhnout níže. Starší čísla jsou k dispozici zde.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo