MPO vyhlásilo výzvu programu podpory Školicí střediska nositele ITI ostravské aglomerace

!T!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. prosince 2019 II. Výzvu z programu Školicí střediska v rámci OP PIK, která je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice. Výzva je určena pro malé a střední podniky, které budou realizovat projekt na území ostravské aglomerace.

II. Výzva programu podpory Školicí střediska ITI Ostrava je vypsána pro možnost podání integrovaných projektů a alokace pro tuto Výzvu je stanovena ve výši 75 mil. Kč.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. února 2020 do 1. prosince 2020.

Míra podpory je 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, maximální 5 mil. Kč.

Veškeré informace k ITI ostravské aglomerace naleznete na webu: www.itiostravsko.cz a dalším podrobnosti najdete na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR .