MPO vyhlásilo výzvu programu Potenciál, k dispozici je 1 mld. Kč

ekonomika peníze

Ministerstvo průmyslu a obchodu 27. května 2021 vyhlásilo Výzvu VIII programu Potenciál v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace pro Výzvu VIII programu Potenciál je stanovena ve výši 1 mld. Kč. Výzva je určena převážně malým a středním podnikům a dále pak na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065), resp. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým a středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 14. června 2021 do 26. srpna 2021.

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

V rámci Výzvy mohou firmy získat podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v novostavbách a technickém zhodnocení budov a v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory – Agenturu pro podnikání a inovace, který pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu a který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů.

Výzva je uveřejněna tady.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo