MPO vypsalo novou výzvu, podpoří posílení inovační výkonnosti firem

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu programu Inovace-Inovační projekt z OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 3 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům a také velkým podnikům v rámci kódu intervence 065. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. října 2019 do 15. ledna 2020.

V rámci Výzvy mohou firmy získat podporu na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

Vzhledem k současnému stavu v oblasti hospodaření s vodou tato Výzva bonifikuje zaměření projektu na posílení aktivit podniků v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře. Agentura také provozuje zelenou linku, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

Výzva je uveřejněna zde.