MSV 2007: MSV nejsou jen stroje!

Součástí nabídky produktů, které je možno shlédnout na brněnském výstavišti nejsou jen stroje a technologická zařízení různého druhu, ale také služby a systémová řešení s vyspělým know-how. Podíváme se na několik expozic, které nás zaujaly.
V pavilonu V nás zaujala expozice TPV group s.r.o, kde mimo aplikace pro podporu přípravy výroby a řízení výroby byl jako letošní novinka uveden systém NX CAM Express.
Pro zvětšení si klikněte na obrázekJedná se o softwarovou CAM aplikaci na vytváření NC řídících kódů pro CNC stroje, tj. pro soustruhy, multifunkční soustružnická centra s poháněnými nástroji, CNC frézky až po plně pěti ose řízené stroje. Nechybí ani možnost programování drátořezů. NX CAM Express je původním produktem firmy SIEMENS UGS PLM software a je koncipován jako „multikedovská“ aplikace, která má v sobě překladače jiných CAD formátů. Je proto široce použitelná a většinu používaných formátů otvírá přímo. NX CAM Express je součástí UGS Velocity Series a například velmi dobře spolupracuje s CAD programem SolidEdge. V tomto spojení lze spustit NX CAM Express přímo integrovanou ikonkou a plynule přejít do tvorby technologie obrábění.

Kousek dále, v celkem nenápadné expozici pavilonu V, jsme objevili zajímavý systém na podporu řízení výroby a výrobní logistiky založený na čárových kódech. Systém může pracovat jako nástavba na informační systémy LCS Helios a další. Systém si je možno zde prohlédnou v praxi. Společnost ASV Náchod zde prezentuje jak lze jednotlivé technologické operace snadno zaznamenávat a kontrolovat na papírových průvodkách zakázky, jak se informace zobrazují v počítačovém systému a dokonce jak lze celou záležitost spojit s automatizovanými systémy. Tato poslední část je pěkně prezentována na modelu sestaveném ze stavebnice Merkur, kterou si mnozí návštěvníci strojírenského veletrhu jistě pamatují z dětství.Systém je odolný proti omylům a snadno použitelný pracovníky ve výrobě na jednotlivých pracovištích. Výhodou jsou tedy i nízké náklady na zaškolení obsluhy, ale hlavně pořádek a okamžitý přehled o stavu zakázek v jakémkoli momentě výrobního cyklu.

Pro zvětšení si klikněte na obrázekNa MSV 2007 nalezneme zde i velké projekty, které mají skutečně ambiciózní cíle. Takovým projektem je bezesporu Moravskoslezský strojírenský klastr, který se MSV účastní letos poprvé a který má expozici v pavilonu F. Klastr sdružuje řadu významných strojírenských firem, ale také VŠB-TÚ a další subjekty. Jedním z cílů je vybudovat do 5 let v Moravskoslezském kraji vysoce prestižní a moderní strojírenskou základnu připravenou z hlediska lidských zdrojů, nových technologií inovací na vznik subdodavatelských řetězců v oblasti strategických projektů pro energetický průmysl, dopravní průmysl a stavitelství v globálním měřítku. Dalším z cílů jsou prezentace strojírenství jako atraktivního oboru pro mladé lidi. Tady se nám pochlubil pan Ing. Petr Vitásek, ředitel společnosti V-Nass, akcí kterou se podařilo zorganizovat pro cca 2.000 dětí. Ty se mohly zúčastnit exkurzí ve firmách, které jsou součástí klastru a prohlédnout si techniku i prostředí moderních strojírenských podniků. Je to malý, ale možná velice důležitý krůček k obnovení zájmu o technické obory. Takové investice do budoucnosti jsou nutné pro zachování a hlavně zvyšování technologické úrovně naší země a další prosperitu.

Pro zvětšení si klikněte na obrázekZájemci o CAD/CAM systémy by asi neměli vynechat pavilon A. Tam naleznou nejširší zastoupení producentů a poskytovatelů těchto systémů. Některé expozice jsou sice i jiných pavilonech (například Catia), ale tady si návštěvníci mohou porovnat nabídky nebo hledat speciální řešení pro svoje potřeby. Bez moderní a hlavně efektivně pracující konstrukce, se dnes obejde jen mizivé procento strojírenských firem, a to pouze ve zvláštních případech. Význam výpočetní techniky v oboru vývoje, konstrukce a přípravy výroby je asi zbytečné zdůrazňovat.

Bez zajímavosti nejsou ani plochy mezi pavilony. Tam návštěvníci mohou nalézt manipulační a dopravní techniku, čistící stroje nebo samostatné stánky nabízející produkty a služby různého druhu. Na ploše mezi pavilony B a A jsme našli i expozici společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.Pan Ing.Miroslav Seidl nám představil novinky, které jejich společnost nabízí strojírenským firmám i společnostem z jiných oborů. Mnoho z nich bylo podrobně popsáno v tištěném zpravodaji, který firma začala vydávat. Systémy řízení jakosti jsou dnes povinnou samozřejmostí pro většinu firem, které své produkty exportují do jiných zemí, ale jejich význam roste i na vnitřním trhu, zvláště pokud jde o dodávky pro firmy, které samy mají certifikáty jakosti.

Návštěva MSV je záležitostí, kterou lze pojmout mnoha způsoby. Vícedenní účast je pro návštěvníky šancí, jak nepřehlédnout třeba nenápadnou expozici, ktzerá může nabídnout zajímavé řešení, inspiraci nebo důležitou spolupráci. Společnosti vysílející vé pracovníky na návštěvu veletrhu by neměly podceňovat možný přínos. Je znatelný rozdílný přítup mnoha firem. Osobní kontakty a možnost konzultací vysoce odborných otázek je i v čase internetu důležitým prvkem pro řešení technických i obchodních záležitostí.