MSV 2007: Zahájení a tisková konference Fermat

Na brněnském výstavišti BVV začala největší strojírenská akce v Evropě – 49. mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2007. Po oficiálním zahájení, kterého se zúčastnila řada významných osobností veřejného života u nás i ze zahraničí, došlo na konkrétní obchodní aktivity. První tiskovou konferenci uspořádala společnost Fermat, kterou reprezentoval majitel pan Jiří Ferenc a vedení společnosti. Jako host byl pozván zástupce CTP Invest Ing. Jan Svoboda.Prezentace měla seznámit odbornou veřejnost se směry vývoje společnosti Fermat, s plány na nejbližší období a informovat o aktuálních prioritách. Prezentace byla v mnoha ohledech zajímavá a dala by se rozdělit na 3 oblasti…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek
Plány společnosti, její expanze na českém trhu a celkové pojetí koncepce rozvoje společnosti by mohly zajímat zákazníky, spolupracující firmy a konkurenci, ale také potenciální zájemce o zaměstnání a všechny, které zajímá rozvoj pracovního trhu v Brně a Praze, kde společnost buduje nové kapacity a v blízké budoucnosti je hodlá dále rozšiřovat.

Společnost představila nové prostory v Praze a potvrdila záměr vybudovat další mohutné výrobní kapacity v brněnském regionu s pomocí developerské společnosti CTP Invest. Majitel společnosti pan Jiří Ferenc i předseda představenstva Ing. Jan Ferenc zdůvodnili investice do rozšiřování kapacit i jejich umístění.

Další neméně zajímavou částí prezentace bylo představení strategického produktu, kterým je vřeteník GB 3000. S produktem seznámil posluchače vedoucí konstrukce pan Ing. Josef Bambuch. Investice do vývoje vřeteníku ve výši přes 30 mil. Kč dávají Fermatu strategickou výhodu oproti konkurenčním výrobcům těžkých obráběcích strojů. V současné době mají obdobné vřeteníky pouze TOS Varnsdorf a Škoda Plzeň. Sériová výroba by měla být spuštěna v lednu 2008, nyní vřeteník prochází testovacím procesem. Vřeteník nabídne progresivní konstrukci, která umožní obrábění moderními nástroji, vyšší otáčky a podstatně sníží riziko poruchy. Právě spolehlivost této části obráběcího stroje je klíčovou záležitostí a přidanou hodnotou strojů, kterou zákazníci oceňují nejvíce.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek
Třetí oblast prezentace byla brilantním průřezem aktuálního stavu strojírenství v globálním měřítku v oboru těžkých obráběcích strojů. V krátkém, ale informačně velice koncentrovaném projevu majitele firmy pana Jiřího Ference se posluchači mohli dovědět mnoho ze současného dění v tomto oboru. Aktivity firmy Fermat intenzivně zasahují čínský a taiwanský trh. Spolupráce s místními výrobci dovolují Fermatu připravit zajímavé a konkurenceschopné nabídky strojů pro Evropský i mimoevropský trh. Fermat na Taiwanu také zřizuje technicko-obchodní kancelář, která se bude zabývat hlavně dodávkami a nákupem komponentů pro výrobu vlastních strojů.

Výsledky strategické spolupráce s Taiwanem si mohou návštěvníci MSV 2007 prohlédnout i v expozici Fermatu v Pavilonu V, kde jsou umístěny dva stroje – obráběcí centrum a CNC soustruh. Těžké stroje si pak lze prohlédnout v prostorách firmy, kam Fermat pořádá „výlety“ pro zájemce z řad návštěvníků MSV.