MSV 2009 MEDIAMIX INFORMACÍ: 1.9.2009

Krátký přehled zajímavostí o 51. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a souběžně o 5. mezinárodním veletrhu Transport a logistika, které se letos konnají ve dnech 14.9. až 18.9. 2009.

VYSOKÁ MEZINÁRODNOST

Zájem ze zahraničí zůstává na vysoké úrovni posledních ročníků. Vystavuje 540 zahraničních firem, desítky z nich vůbec poprvé, a podíl zahraničních účastníků dosahuje stejně jako v minulých letech 36% Dominovat budou opět němečtí vystavovatelé. Přestaví se 250 německých firem, z nichž 60 vystavuje poprvé. V rekordním počtu letos vystavují spolkové země Německa: v pavilonu Z (German Pavilion). Dalším nejpočetněji zastoupeným státem je Slovensko s 80 vystavovateli, následují Itálie, Rakousko a Švýcarsko. Hlásí se mnoho nových vystavovatelů, kteří přijedou nejen z Evropy, ale také z asijských zemí. Oficiální účast chystají vedle Německa ještě Francie, Itálie, Norsko, Rusko, Slovensko, Švýcarsko a Tchaj-wan. Na straně návštěvníků je již dnes ohlášena řada podnikatelských misí, mj. z Německa, Ruska nebo Velké Británie.

NĚMECKÁ ÚČAST

V rámci projektu German Pavilion se představí rekordní počet 6 spolkových zemí. Například v podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů a technologií v oblastech energie a životního prostředí zaujímá Německo v rámci EU přední pozici. Německé firmy vidí právě v oblasti obnovitelných energií velký tržní potenciál i v České republice. Dokladuje to silná prezentace německých firem v segmentu fotovoltaika na MSV 09. Podporu tomuto odvětví věnuje ČNOPK, jak potvrzuje zástupkyně komory Mirjam Schwan: „Cílem Česko-německé obchodní a průmyslové komory je podporovat německé podniky zabývající se fotovoltaikou a solární termikou při vstupu na český trh a umožnit jim tak dlouhodobé působení v této zemi. Tím zde cíleně podporujeme i používání technologií, které jsou šetrné ke zdrojům a k životnímu prostředí.“

KONFERENCE „JÁDRO PROTI KRIZI?“

Součástí Energetického fóra na MSV proběhne 16. září 2009 konference zaměřená na otázky, jako například jak se bude rozvíjet využívání jaderné energie v kontextu České republiky, Slovenské republiky i celé Evropy nebo jak se české a slovenské strojírenské a další podniky zapojí do budování nových energetických zdrojů. Konference se chystá v době, kdy se v České republice intenzivně diskutuje o rozvoji jaderné energetiky a kdy ve Slovenské republice je již rozhodnuto o dostavbě JE Mochovce. K aktuálním otázkám jaderné energetiky se na konferenci vyjádří zástupci politické sféry, státní správy, odborníků i důležitých zainteresovaných firem. Vzhledem ke kapacitám prostoru je nutná registrace zájemců o účast předem. (http://www.bvv.cz/jadroprotikrizi)

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DIGITÁLNÍ TOVÁRNA

Jedním z progresivních a nových témat ve strojírenství je tzv. digitální továrna, tedy simulace komplexních výrobních procesů ve virtuálním světě. K tomuto tématu bude na MSV připravena nejen zajímavá expozice, ale 15. 9. 2009 v pavilonu P proběhne také pod stejným názvem mezinárodní konference pod odbornou garancí a moderováním Prof. Ing. Karla Raise, rektora VUT Brno.

ZLATÉ MEDAILE NOVĚ!

Také v tomto roce a.s. Veletrhy Brno organizuje při 51. mezinárodním strojírenském veletrhu MSV a 5. mezinárodním veletrhu Transport a Logistika soutěž Zlatá medaile. Vyhlašovateli jsou tentokrát Svaz průmyslu a dopravy a Vysoké učení technické. Tato soutěž má však od letošního roku novou a atraktivnější koncepci, která se týká mimo jiné také zrušení přihlašovacího poplatku – přihlášení do soutěže je tedy ZDARMA. Nová koncepce zahrnuje také snížení počtu ocenění a s ním je nově spojeno také udělení finanční odměny pro nejlepší inovativní exponáty.