MSV 2010: Třetina zahraničních vystavovatelů

Podíl zahraničních firem dosáhne stejně jako v minulých letech 35 %. K účasti se hlásí 530 zahraničních firem, 200 z nich přijede z Německa, následuje Slovensko, Rakousko a Itálie.

Výrazná většina německých firem se prezentuje samostatně, ale několik desítek z nich vystavuje v rámci oficiálních expozic jednotlivých spolkových zemí, které letošní MSV obesílají v rekordním počtu. Vedle středoněmeckých zemí Durynska, Saska a Saska – Anhaltska se v rozsáhlých expozicích představí také průmyslová nabídka Bavorska a Bádenska – Württemberska. Hlásí se také Porýní – Falc, Severní Porýní – Vestfálsko a poprvé Hesensko.

Rovněž Slovensko bude reprezentováno oficiální expozicí Ministerstva hospodářství SR s jedenácti zastoupenými firmami. V rámci tradičního Slovenského dne ve čtvrtek 16. září proběhne bilaterální schůzka ministrů obou zemí. Na programu jednání je mj. zvýšení energetické bezpečnosti, spolupráce při liberalizaci podnikatelského prostředí a rozvoj zahraničně obchodní spolupráce.

Oficiální expozice chystají také Itálie, Francie, Polsko a další země.Ovšem vůbec nejrozsáhlejší oficiální stánek letos bude mít Ruská federace, jejíž ministerstvo průmyslu a obchodu si pronajalo plochu 1000 m2.