MSV 2014 doprovodí velká konference o 3D tisku s doprovodnou výstavou

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos doprovodí celodenní konference věnovaná problematice profesionálního využití technologií 3D tisku ve strojírenských oborech.

Tyto metody takzvané aditivní výroby v posledních letech zaznamenávají ohromný rozmach a jejich popularita roste strmým tempem, což potvrzuje i zájem o 3D tisk ze strany médií a široké veřejnosti.

3Dtisk
Pořadatelé konference dbají na výběr praktických témat, která pomáhají ilustrovat výhody 3D tisku v daných oblastech na konkrétních úspěšných příkladech z praxe. Návštěvníci se tak budou moci seznámit například s konceptem luxusního vozu, jenž vznikal zcela digitálně v nejmodernějším 3D softwaru a byl vyroben právě na 3D tiskárnách, anebo s vůbec prvním horským kolem, jehož rám byl odlehčen s pomocí výpočtů a vyroben z titanové slitiny taktéž prostřednictvím 3D tisku.

3D tisk
Konference „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“, která se koná v úterý 30. září v pavilonu E brněnského výstaviště, je jedinou událostí svého druhu a rozsahu v regionu střední Evropy a účastní se jí přední světoví i čeští výrobci a dodavatelé 3D technologií, například společnosti Stratasys, Materialise, Renishaw, MCAE Systems a další.

3D tisk
Pořadatelem konference je společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., která vydává mj. strojírenský magazín Konstruktér nebo web 3D-tisk.cz. Oficiální záštitu nad touto událostí drží americká ambasáda v Praze, která se tímto způsobem snaží podpořit povědomí o možnostech technologií aditivní výroby v českém průmyslu.

Pořadatelé konference zvou účastníky MSV 2014 také na výstavu 3D technologií, která doprovází zmiňovanou konferenci a bude přístupná po celou dobu veletrhu od 29. 9. do 3. 10. v pavilonu A1. Podrobné informace o konferenci a registrační formulář jsou k dispozici na webu www.3d-konference.cz