MSV 2017: Dendera – užitečný systém pro skladování zbytkových plechů

dendera

Patentovaný český výrobek pro skladování jakýchkoliv materiálů, které jsou dodány ve formě tabulí, resp. jejich zbytků. Inovativní regál MAGNUS byl primárně vyvinut před cca dvěma roky pro vlastní potřeby firmy Dendera a.s.. Ta potřebovala zajistit rozumný způsob skladování zbytků plechů po řezání laserem, který by jednak chránil samotný materiál před nevhodným zacházením a před vlivem prostředí, a současně udržoval dostatečný přehled o dostupných zbytcích plechů.

Z výrobní praxe mnoha strojírenských firem je známo, jak se zachází se zbytky plechů. Při tom jde o materiál, který má nemalou hodnotu a při hospodárném využití zbytků lze mnohdy ušetřit značné finanční prostředky. To platí zejména u kusové nebo maloseriové výroby, ale i všude tam, kde se ani při pečlivé optimalizaci dělené plochy nelze vyhnout větším zbytkům. Zvláště v menších firmách se zakázkovou náplní je běžné, že chybí přehled o zbytcích a tudíž se při akutní potřebě zbytečně použije nová tabule.

Naléhavost ekonomického zacházení se zbytky plechů pak vynikne při práci s dražšími materiály. Typově může jít o nerezové nebo hliníkové plechy nebo obecně o materiály, u kterých je nutné se vyhnout například poškrábání povrchu, ohnutí nebo jinému znehodnocení, a to včetně rizika koroze při nevhodném skladování. Ekonomika ovšem hraje roli i v časových nárocích na manipulaci s materiálem, kdy vyhledání použitelného zbytkového materiálu působí pochopitelně časové ztráty, pokud je zbytkový materiál “klasicky” stohován na hromadách nebo někde “opřen” o stěnu skladu či dílny.

Dalším aspektem, který hovoří ve prospěch lepšího systému nakládání se zbytkovým materiálem je bezpečnost práce, snížení možnosti úrazu a v neposlední řadě i zbytečná fyzická námaha při manipulaci.

Tyto naléhavé aspekty vedly firmu Dendera a.s. nejprve k hledání již hotových, resp. dostupných řešení, a to doma i v zahraničí. Po neúspěšném hledání nezbylo, než vytvořit vlastní systém skladování zbytkových tabulí, který by všechny výše uvedené problémy eliminoval. Po asi dvouletém ověření v praktickém provozu se ukázalo, že skladovací systém MAGNUS je natolik užitečný, že může velmi dobře posloužit mnoha dalším firmám. Firma tak získala nejen řešení problému, ale i nový výrobek, který má značný potenciál. Jelikož se jedná o unikátní řešení a původní český výrobek, firma Dendera a.s. jej ochránila několika patenty.

Na MSV 2017 se tedy odbyla premiéra regálového systému MAGNUS…

Dendera regál MAGNUS

Základní technické parametry:
šířka: 1648 mm
hloubka: 1732 mm
výška: 2095 mm
hmotnost: 1.122 kg
nosnost jedné buňky: 360 kg
počet skladovacích buněk: 20
nosnost regálu: 7.200 kg
maximální rozměr uskladněné tabule: 1500 x 1500 mm
minimální rozměr uskladněné tabule: 300 x 200 mm
maximální tloušťka skladovaných materiálů 30 mm
počet upevňovacích bodů: 4
upevňovací elementy: M12 (šrouby/hmoždinky)

Dendera regál magnus

Regál Magnus lze podle velikosti firmy, resp. podle počtu zbytkových materiálů sestavovat do potřebných skladovacích celků. Výhodou je pak maximální přehlednost, snadná manipulace, vysoká ochrana materiálu a vyšší bezpečnost práce. Systém nemusí být nutně použit pouze pro plechy, ale může také sloužit pro skladování plastových tabulí, skla, keramických desek a tak podobně.

regál Magnus

Nosnost 360 kg pro každou buňku umožňuje použití i pro silnější materiály.

Regál Magnus

Praktické zarážky blokují nechtěné vysunutí plechu a zabraňují tak poškození materiálu i pracovnímu úrazu.

Regál MAGNUS působí velmi bytelným dojmem. Použité profily, šrouby a další části dávají jistotu, že se jedná o zařízení, které vydrží dobře sloužit doslova “na věky”. Tomu pomáhá i povrchová ochrana ve formě pečlivě provedeného nátěru. Ředitel firmy pan Ing. Petr Zatloukal nám prozradil, že právě toho firma chtěla dosáhnout, resp. nabídnout na trh spolehlivé a “festovní” řešení, které by firmám pomohlo efektivně vyřešit problémy skladování zbytkových tabulí.

Na MSV 2017 najdete firmu Dendera a.s. v pavilonu B, na stánku 009.

Kontakt:
Dendera a.s.
Adresa: Němčice 93, 679 51 Němčice u Boskovic
www.dendera.cz
E-mail: dendera@dendera.cz
Tel.: +420 545 227 769