MSV 2018: MCAE ukazuje aplikace 3D technologií v průmyslu

MCAE Systems

Společnost MCAE Systems je lídrem 3D technologií na českém trhu a na MSV 2018 představila nejnovější trendy a jejich aplikace v průmyslovém prostředí.

Expozice MCAE se liší od jiných stánků především zřetelnou a do detailu promyšlenou filozofií zaměřenou na praktické zavádění nejnovějších technologií do výrobních procesů. Bez přehánění lze hovořit o realizaci technologických vizí pro průmysl, jak bude vypadat v blízké budoucnosti, resp. jak již dnes vypadá v některých výrobních společnostech, které jsou na špici techniky.

Ředitelé výrobních firem by v expozici MCAE měli najít inspiraci k technologickým změnám a k opuštění některých sice zavedených, ale dnes již neproduktivních výrobních postupů. Doba, kdy 3D tisk byl záležitostí pro domácí kutily, pro malé začínající firmičky a pro tisk “modelů”, je pryč. Dnes je k dispozici celá řada vysoce produktivních nástrojů, které mění způsoby výroby i způsoby vývoje produktů nebo jejich částí. Vysoká efektivita, pružnost v realizaci změn a optimalizací, schopnost obejít limity tradičních technologií a nahradit je pružnějšími výrobními systémy, ukazují trend, který bude časem volit stále více výrobních firem.

Ale nejde jen o nahrazení třískového obrábění, odlévání, lisování a dalších klasických technologií 3D tiskem. MCAE Systems ukazuje, jak lze pomocí sofistikovaných softwarových nástrojů zvýšit produktivitu a technickou úroveň produktů i u zmíněného třískového obrábění. Důkazem může být ukázka CAD/CAM systému Tebis 4.0, resp. jeho nasazení na 5tiosém obráběcím centru DMG MORI DMU 40 eVo. Na jednom stroji tak lze vyrobit produkt nebo polotovar s velmi složitým tvarem, který by se na standardních obráběcích strojích musel dělat na několika pracovištích s velkými časovými ztrátami (přemístění mezi stroji, upínání, nastavování a výměna nástrojů apod.) a s nesrovnatelně složitějším řízením logistiky výrobního procesu. Polotovar by musel podstoupit operace pro dokončení úprav povrchu a tak podobně. V mnoha případech by se muselo přistoupit ke skládání výsledného produktu z více samostatně vyrobených části. Moderní výroba ale může vypadat jinak…

Rozsáhlá expozice MCAE Systems v pavilonu A1 obsahovala několik zařízení, která byla nominovaná na každoročně udělované Zlaté medaile MSV. Jednomu exponátu se podařilo uspět a získat ocenění v kategorii “Inovace výrobního stroje”. Jednalo se o 3D tiskárnu Desktop Metal Studio Systém, o které jsme se zmínili již dříve. Toto zařízení umí tisk z kovového materiálu a je i prvním cenově dostupným zařízením pro 3D tisk z kovu v kancelářském prostředí.

Dalším vizuálně přitažlivým exponátem v expozici MCAE Systems bylo automatizované skenovací pracoviště ATOS ScanBox 5120 , které se skládá z nejnovějšího 3D skeneru ATOS 5 od firmy GOM, robota FANUC, synchronizovaného polohovadla a řídícího software. Aby bylo možno tuto technologii prezentovat návštěvníkům MSV 2018, bylo odstraněno průmyslové krytování pracoviště. 3D skener ATOS 5 vyniká rychlostí a přesností měření – měří rychlostí až 100Hz, což odpovídá času 0,2 sekundy na 1 sken.

Mezi nejzajímavější exponáty na stánku MCAE Systems patřila také plnobarevná, multimateriálová 3D tiskárna Stratasys J750, která dokáže tisknout velmi pevné předměty z plastu, který je následně vytvrzován UV zářením. Náplně do tiskárny jsou “tekuté” (gelové), což je rozdíl oproti běžnějším práškům nebo tiskovým strunám. V níže uvedené fotogalerii si můžete prohlédnout systém zavěšených “sáčků”, z kterých si tiskárna odebírá barevný materiál pro tisk. Tiskárna dokáže produkovat i velmi jemné textury, napodobit například i lidskou kůži, a to vše navíc v barvách, kterých dokáže sama “namíchat” až v 500.000 odstínech. Hi-tech zařízení s obrovskými možnostmi…

Ale firmám se mohou hodit i mnohem jednodušší zařízení. 3D tiskárna Stratasys F370 tiskne pevné a přesné předměty z termoplastů. Tiskárna je určena pro obsluhu, která nemusí mít zkušenosti s 3D tiskem, čemuž odpovídá i příjemné a hlavně jednoduché uživatelské prostředí ovládacího systému.

Stratasys F370

V současné době kraluje 3D tisk především v automobilovém průmyslu, ale také ve zdravotnické technice. Na MSV 2018 předvedla společnost MCAE Systems nejen 3D tiskárny, ale také výrobky, prototypy, formy a další produkty 3D tiskáren, které se v automobilovém průmyslu hojně používají. V expozici jsme našli i funkční modely nového typu motoru a mnoho částí interiérů automobilů i vnějších dílů. I to je důkazem trendu využívat 3D technologie stále více.

Rozsáhlá expozice v pavilonu A1 nebyla jediným místem, kde se mohli návštěvníci setkat s produkty MCAE Systems. V rámci oslav 100 let od založení Československa, probíhala na MSV řada akcí a jedna z nich i v dalším křídle pavilonu A. Akce byla nazvaná 100ries, resp. 100 příběhů a kromě příběhů průmyslových legend obsahovala i 40 exponátů a možnosti vyzkoušet rozšířenou realitu. Akci ovšem dominovala technologie MCAE Systems, resp. robotické frézování repliky sochy Tomáše Garrigua Masaryka od sochaře Otakara Španiela, která byla v Brně vystavena v roce 1928…

Společnost MCAE Systems se na letošním jubilejním 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně prezentovala na nejvyšší úrovni. Připravila pro návštěvníky jednu z nejzajímavějších expozic, ale současně dokázala prezentovat špičková řešení, samotná zařízení, software, produkty svých technologií, trendy a konkrétní průmyslové aplikace.

Informace o společnosti MCAE Systems naleznete na stránkách www.mcae.cz.