MSV 2019: Šest exponátů dostalo zlatý punc

Zlatá medaile

Už tradičně se na pondělím slavnostním večeru pořádaném u příležitosti zahájení MSV udělovaly Zlaté medaile. Pojďme se podívat, kdo prestižní odborné ocenění získal letos.

FreeTurn – multifunkční soustružnický nástroj
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské technologii
Umístění: Pavilon F, stánek 044
Výrobce: CERATIZIT GROUP
Vystavovatel: CERATIZIT Česká republika s.r.o.

Stručná charakteristika exponátu
Nový nástroj FreeTurn společně s technologií HDT (High Dynymic Turning) přináší uživatelům nový trend dynamického soustružení s prokazatelným ekonomickým přínosem. Hlavní přednosti jsou:
– Variabilita (měnící se úhel náběhu během řezu přispívá ke kontrole nad třískami a povrchy)
– Flexibilita (jedním nástrojem nahradite až 4 konenční soustružnické nástroje)
– Stabilita (stabilnější řez díky optimálnímu rozložení sil)
– Produktivita (vyšší posuv, méně přejezdů a výměn, kratší výrobní časy, nižší výrobní náklady).

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní přínos při víceosém obrábění na dlouhotočných automatech třemi nástroji současně s výstupy na prvky trendu Průmysl 4.0.


Citizen Cincom D25-1M8
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje
Umístění: Pavilon P, stánek 024
Výrobce: CITIZEN MACHINERY CO., LTD
Vystavovatel: CNC invest, s.r.o.

Stručná charakteristika exponátuCitizen
Dlouhotočný CNC obráběcí stroj s 12 řízenými osami, včetně B-osy, umožňující plynulé pětiosé obrábění. Stroj je určený pro obrábění komplexních a složitých součástí se třemi nástroji současně do max.průměru 25 mm.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Tento fakt pomocí metody High Dynamic Turning zvyšuje dynamičnost procesu obrábění.


Asymetrické radiální soudečkové ložisko s kazetovou klecí
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství
Umístění: Pavilon F, stánek 080
Výrobce: ZKL Brno, a.s.
Vystavovatel: ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Stručná charakteristika exponátuZKL
Asymetrické soudečkové ložisko s kazetovou klecí je představitel valivých ložisek s vysokou axiální zatížitelností a zvýšenou naklopitelností. Zcela nová speciální konstrukce zajišťuje požadavky na ložisko na výstupním hřídeli z převodovky domíchávače betonu, nebo hlavním rotoru větrné elektrárny. To jsou zvýšená naklopitelnost, zvýšená axiální únosnost a schopnost pracovat při nízkých otáčkách bez prokluzování. Speciální konstrukce klece umožňuje pohyb řad elementů nezávisle na druhé řadě. Valivé elementy jsou opatřeny povlakem DLC, který snižuje třecí ztráty v ložisku a eliminuje vznik kontaktní únavy a otěru na oběžných drahách ložiska. Tato nová konstrukce prodlužuje životnost ložiska proti stávajícím řešením až o 80 %.

Toto ocenění bylo uděleno za unikátní konstrukci valivého ložiska se zvýšenou naklopitelností a radiální únosností s využitím asymetrie uložení valivých elementů.


AIRSKIN®
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0
Umístění: Pavilon A2, č. stánek 054
Výrobce: Blue Danube Robotics GmbH
Vystavovatel: ALTEG Bohemia s.r.o.

Stručná charakteristika exponátuAirskin
Celý robot i uchopovací část je zakryta měkkým opláštěním AIRSKIN, včetně upínacích a střihových ploch. V případě kolize mezi robotem a zaměstnancem nebo předmětem, snímač kolize reaguje a okamžitě spustí nouzové zastavení robota.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní řešení v oblasti bezpečnosti robotických pracovišť spočívající v dodatečné instalaci jednoduchých pružných opláštění vyrobených aditivní technologií reagujících na dotyk.


Sportovní elektromobil StudentCar SCX
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci
v transportu a logistice
Umístění: Pavilon Z, stánek 032
Výrobce: StudentCar, VŠB-TUO
Vystavovatel: Fakulta materiálově technologická, VŠB-TUO

Stručná charakteristika exponátuStudentCar SCX
Sportovní elektromobil StudentCar SCX vznikl ve spolupráci VŠB-TUO, EVC Group s.r.o. a TÜV SÜD Czech s.r.o. Projekt vývoje podpořil TAČR, v rámci projektu TA01030430, TAČR „Aplikovaný výzkum a vývoj směrem ke zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí“. StudentCar SCX má vyspělou koncepcí 4 nezávislých pohonných jednotek bez převodovek, jedinečný nejen v porovnání s českou konkurencí, ale také celosvětově. Sportovní elektromobil StudentCar SCX sloužil jako testovací platforma pro vývoj battery packu, který dokáže dodávat energii pro čtyři samostatné synchronní elektromotory. Elektromotory přímo přes poloosy přenášejí na kola moment 2100 Nm prakticky od nulových otáček. Díky této koncepci pohonu, která umožňuje Torque vectoring, využívá vozidlo funkce aktivních elektronických diferenciálů, které vozidlu dodávají perfektní jízdní vlastnosti. Zatáčky SCX projíždí bez problémů ve vysokých rychlostech. Jde o jedinečný projekt a to nejen v podmínkách ČR, kde vývojáři vytvořili harmonické spojení atraktivního designu a techniky šetrné k životnímu prostředí a zároveň dosahující vynikajících jízdních vlastností, a výborné dynamiky jízdy. V interiéru nalezneme moderní technologie pro zobrazování palubních údajů v podobě dvojice displejů a odnímatelného tabletu.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní návrh elektrického pohonu kol elektromobilu, který díky velkému momentu nepotřebuje převodovku a teplo z chlazení využívá pro vytápění elektromobilu. Exponát vznikl ve spolupráci se společnostmi EVC Group, s.r.o a TÜV SÜD Czech, s.r.o.


Digitální dvojče výrobní buňky VIRTUÁLNÍ ZPROVOZNĚNÍ
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci
v automatizační technice a Industry 4.0
Umístění: Pavilon Z, stánek 077
Výrobce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Vystavovatel: Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů
a robotiky

Stručná charakteristika exponátuDigitální dvojče výrobní buňky
Digitální dvojče výrobní buňky provozované na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, je uživateli prezentováno pomocí virtuální reality, kde jsou online zobrazována data z řídicích systémů strojů a zařízení, informačních systémů a z externí senzoriky. Data jsou zpracována
a analyzována pro následnou predikci způsobilosti výroby, testování a optimalizaci návrhu výrobní buňky. Navržené digitální dvojče je také užíváno jako nástroj vzdálené virtuální správy pracoviště. Cílem navrženého řešení je především zkrácení časů pro přípravu nové výroby, snížení počtu neshodných obrobků a zefektivnění údržby výrobní buňky, které vede k ekonomickým a časovým úsporám při jejím provozu.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní využití neuronových sítí při konfiguraci řízení obráběcích strojů s využitím rozšířené virtuální reality. Toto řešení je již aplikováno v ostrém provozu ve Slováckých strojírnách.


ČESTNÉ UZNÁNÍ
Chytrý zásilkový box tučňák
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci
v transportu a logistice
Umístění: Pavilon Z, č. stánek 031
Výrobce: TEXTILECO A.S.
Vystavovatel: TEXTILECO A.S.

Stručná charakteristika exponátuChytrý zásilkový box tučňák
Venkovní kontejner penguin box s moderním designem na zásilky je poháněn solární energii. Obsahuje vnitřní i venkovní USB porty, bezpečnostní dveře, čidlo na světlo a do budoucna i variantu s lednicí. Interkativní obrazovka informuje občany o důležitých událostech v okolí a slouží i jako budoucí platební terminál. Možnost virtuálního tržiště pro aplikace, videa a hudbu. Vyzvedávání balíků kdykoliv a kdekoliv.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní řešení logistiky užívající nové technologie pro udržitelné podnikání v recyklaci a službám občanům založeném na internetu věcí.


Zlatá medaile za celoživotní dílo
Jaroslav Kopáček
Profesor Jaroslav Kopáček patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru hydrauliky a pneumatiky, kterému věnoval celý svůj profesní život a stále ve svých úctyhodných 88 letech aktivně působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Kromě pedagogické činnosti se v průběhu své více než 60-ti leté kariéry podílel na četných projektech a výzkumu oboru hydrauliky a pneumatiky. Jeho akademická dráha byla bohužel na 20 let přerušena v reakci na jeho zásadní postoj k událostem roku 1968. Během následující doby působil na Výzkumném ústavu hydraulických mechanismů v Dubnici nad Váhom. Na fakultu byl Jaroslavu Kopáčkovi umožněn návrat v roce 1990, kdy byl jmenovaný profesorem pro obor hydraulických strojů a zařízení.

Na ocenění zlatou medailí byl profesor Kopáček navržen Českou vědeckotechnickou společností, kde mimo jiné po dlouhá léta aktivně působil.