MSV2010: Laserové pálící stroje a vodní paprsek

Dělení materiálu je dnes obor, který se rozvíjí velice dynamicky, a to právě díky laserovým technologiím nebo alternativám, jako je řezání vodním paprskem. Každá z těchto variant má své výhody a ačkoliv samotné principy jsou známy řadu let, tak současné novinky výrazně mění možnosti využití.

Trumpf

Společnost Trumpf patří neodmyslitelně k pavilonu “B”, kde má jako každý rok nejrozsáhlejší expozici…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Letošní novinkou je laserový pálicí stroj TruLaser1030, který nabízí nízké pořizovací a provozní náklady, revolučně jednoduché ovládání, jednoduchou instalaci a zastavěnou plochu pouze 25 m2. Samozřejmostí je vysoká přesnost laserového pálení…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Stroj lze instalovat bez náročnějších úprav podloží a zakotvení. Výhodou je i přeprava v malém kontejnéru přímo na místo instalace. Značná prozornost se věnovala jednoduchosti ovládání stroje, která se rázem stala průmyslovým etalonem. Díky neobyčejně příjemnému a logickému ovládání se snižují nejen nároky na školení obsluhy stroje, ale výrazně se snížily i možnosti chybného postupu zaměstnance. Pohled na řídící panel ukazuje pečlivost, jakou firma Trumpf věnuje i designu svých strojů…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

AMADA

V oblasti laserové techniky vystavovala společnost Stematech s.r.o. , která na našem trhu zastupuje producenta strojů AMADA (Japonsko), laserový pálící stroj LC 3015 F1 NT s pálícími rozměry 3270 x 1550 x 100 mm a rychlým 3osým lineárním pohonem.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Díky rezonátorům nové generace s výkonem až 6000 W( je možné dosahovat kvalitního řezu s vysokou rychlostí. (64-násobně rychlejší měřicí cykly umožňují vyšší kvalitu řezu, zejména v rozích nebo u náročných geometrií.) Další silnou stránkou stroje řady F1 je 3-osý lineární pohon, který se také podílí na vysoké přesnosti i v extrémních rychlostech. Pohony mají minimální vibrace, jsou snadno přístupné, jsou spolehlivě chráněny před případným řezným prachem a jsou umístěny zboku na rámu stroje…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Řada F1 je k dispozici pro plechy v rozměrech 3 x 1.5 m nebo 4 x 2 m, a to s rezonátory 2500 W, 4000 W nebo 6000 W. Ani v tomto případě AMADA neupustila od inovativního designu a vyzkoušeného systému řízení…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

BML Group

Na našem trhu je zástupcem producenta firma R.D.I. spol s.r.o. (Branýs nad Labem). Na MSV 2010 byla jako novinka vystavena laserová řezačka ADIGE LaserTube, ale náplň poměrně rozsáhlé expozice byla mnohem širší. Společnost se specializuje na dělení materiálu, ohýbání trubek v 3D, řezání a tvarování profilů a trubek,

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Použitím laseru je sofistikovaně optimalizován celý výrobní proces. Na jednom místě jsou vyřezány všechny otvory, komplexní kontury a upravena délka trubky. Tím jsou výrazně sniženy výrobní náklady ušetřením dalších operací na jiných strojích, času pro upínání, manipulaci s materiálem i přesuny mezi jednotlivými technologickými pracovišti.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

nové řídící systémy s grafickým softwarem (úplná novinka na trhu !!)
celá řada modelů pro tvarování konců trubek od základních sekvenčních automatů až po CNC řízené stroje s celou řadou možností
kombinace nástrojů pro klasické lisování s rotačními nástroji v cyklu
3D měřící stroje pro měření a certifikaci trubkových součástí
automatické zásobníky ohýbaček a tvářecích strojů s nezávislostí větší než 30 min.
zařazení strojů do robotizovaných pracovišť

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

PTV

PTV spol. s r.o. je tradičním výrobcem technologií pro řezání vysokotlakým vodním paprskem, a to včetně vysokotlakých čerpadel. Samozřejmostí je servis a dodávka náhradních dílů, abraziva i recyklačních jednotek. Na MSV 2010 firma představila novinku – numericky řízený řezací stůl s hlavou, která může zajistit náklon vodního paprsku až o 60 stupňů od kolmice k řezanému materiálu. To umožňuje tvarování kosých hran…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Výsledkem pak jsou výrazné úspory času a nákladů, protože nejsou nutné dokončovací operace na jiných strojích a více práce se odvede na jednom zařízení. Dochází tím ke zjednodušení celého výrobního procesu a nemalé úspoře…

Detailní pohled na počítačem řízenou hlavu CNC řezacího stolu…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Flow

Podobně i firma Flow International Corporation předvedla svůj nový produkt – řezací linku Mach 4. Série Mach 4 je vybavena exkluzivní technologií HyperPressure, která umožňuje řezat přesné díly abrazivním vodním paprskem rychleji, s nižšími náklady a tím zvýšit produktivitu výroby. Tato technologie pracuje s nejvyšším tlakem v tomto odvětví, který může dosahovat až 6.500 barů. Stroje Mach 4 tedy mohou řezat až o 50 % rychleji, spotřebují až o 50 % méně abrazního písku, a to s celkovými náklady na obrábění nižšími až o 30 %.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Nová technologie Dynamic Waterjet XD se vyznačuje větším úhlem řezu a možností 3D řezání abrazivním vodním paprskem. Hlava se může natočit až téměř o umožňuje pohyb řezací hlavy až 60 stupňů pro řezání zkosených hran a trojrozměrných dílů. Technologie odstraňuje úkosy a vyráběné díly mají minimální tolerance, a to vše při vyšších rychlostech u 2D dílů, ale také u 3D.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Vše je řízeno pokročilým řídícím software FlowXpert, který maximalizuje produktivitu a zároveň minimalizuje časové nároky na přípravu výroby i samotný výrobní proces. Software nabízí kreslení obrobku a import výkresů z prakticky kteréhokoli standardního formátu 2D a 3D CAD systému, snadné zpracování modelů s optimalizací řezných podmínek a v neposlední řadě je k dispozici i
databanka materiálů s více než 100 laboratorně testovanými druhy materiálu, což výrazně zjednodušuje výpočty. Tady se můžete podívat na Mach 4 v akci, jak byl předváděn přímo na MSV 2010…