MÚVS ČVUT slaví třicátiny

cvut

Rok 2022 se pro Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze ponese ve znamení oslav – 9. dubna uplyne 30 let od jeho založení. Během uplynulých tří desetiletí se měnil nejen MÚVS, vývojem procházela i celá společnost. Především vývoj vědy umožnil silné proměny technologií, otevřel nové možnosti, ale také společnost postavil před nutnost hledat řešení nových problémů.

 

„I když je dobré se zastavit a zamyslet nad minulostí, je důležité se dívat hlavně dopředu. Dobře to vystihuje moto letošních oslav: 30 let inspirací měníme na budoucnost. O tom je a bude MÚVS ČVUT“, říká ředitelka ústavu profesorka Vladimíra Dvořáková.

V průběhu tohoto semestru MÚVS připravuje řadu větších i menších akcí, včetně odborných konferencí a mezinárodních setkávání. Ty cílí především na studenty, do mnoha aktivit se ale budou moci zapojit společně s učiteli či vědeckými a administrativními pracovníky.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT

Již v březnu (17. 3. 2022) proběhne Veletrh partnerských firem, kde se představí firmy, které nabízejí studentům praxi. V první polovině dubna (12. 4. 2022) se bude v budově ústavu i před ním konat akce Den s Hyundai, jejíž součástí budou ukázky zajímavých technologií (například setkání s Robotem nebo testovací jízdy), ale i další překvapení.

Hlavní akcí oslav bude Slavnostní večer (20. 4. 2022). Událost se bude konat v blízké budově Masarykovy koleje a přinese jistě silné zážitky. Součástí bude představení i ocenění zajímavých osobností, které byly či jsou spjaty s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT: vědci a učitelé, současní sportovci, kteří skvěle reprezentující MÚVS, nebo dokonce Českou republiku. Ti všichni nesporně přispějí ke zdařilému průběhu večera. Nicméně večer přispěje i k zamyšlení nad tím, jakým směrem se věda ubírá, nebo jak je možné ji popularizovat. Součástí akce budou rovněž ukázky z rozhovorů se špičkovými vědci, včetně nositelů Nobelovy ceny – pozvání přijal moderátor pořadu Hyde Park Civilizace a redaktor ČT Daniel Stach. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se bohužel večera nebudou moci zúčastnit všichni zájemci z řad studentů. MÚVS připravuje možnost sledovat tuto událost online a především doufá, že studenti si vše vynahradí na dalších akcích.

Společně mohou jít podpořit florbalový tým, který již řadu let úspěšně reprezentuje MÚVS ve fakultní lize, koncem semestru je pak v plánu studentská „street party“ v duchu současných komunitních setkávání. Cílem je za příjemného květnového počasí vytvořit odpoledne a večer s příjemnou atmosférou, která bude doprovázet inspirativní rozhovory a hezké zážitky.

Více informací tady.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut