Na 27. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí se představí na 120 firem

zču

V úterý 26.dubna se do kampusu ZČU vrací Veletrh pracovních příležitostí. Po přerušení v roce 2020 a online formě v roce 2021 mají letos studenti, absolventi a další zájemci o pracovní uplatnění opět možnost setkat se se zástupci zaměstnavatelů osobně. Tradičně se veletrh koná přímo v centru studentského a univerzitního dění – v kampusu ZČU na Borských polích, kde zaplní tři největší budovy – Fakultu elektrotechnickou, Fakultu strojní a Fakultu aplikovaných věd.

zču

Slavnostní zahájení Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni proběhne v úterý 26. dubna v 10 hodin ve vstupním prostoru Fakulty elektrotechnické za účasti představitelů ZČU, studentských organizací IAESTE a Stavovské unie studentů ZČU, Plzeňského kraje, města Plzně a Úřadu práce v Plzni. Své brány veletrh uzavře v 16 hodin.

Studentům a absolventům představí veletrh nejrůznější možnosti pracovního uplatnění. Vystavovatelé nabídnou jak práci na hlavní pracovní poměr, tak brigády nebo spolupráci na trainee programech. Hlavním cílem veletrhu je navazování kontaktů mezi studenty či absolventy na straně jedné a personalisty českých i zahraničních firem na straně druhé. Personalisté tu mají možnost formou osobního kontaktu a prezentace oslovit možné kandidáty na pracovní pozice nebo studentům a absolventům nabídnout spolupráci formou stáže, praxe nebo zadání diplomové práce. „Studenti tak při rozhovoru s personalisty a manažery získají první informace o svých potenciálních zaměstnavatelích a udělají si lepší představu o požadavcích firem a trhu práce,“ říká Jiří Sojka ze Stavovské unie studentů ZČU, která spolu se studentskou organizací IAESTE a Západočeskou univerzitou veletrh pořádá.

ZČU

S počtem vystavovatelů kolem 120, mezi nimiž nebude chybět ani samotná ZČU, je veletrh největší jednodenní akcí svého druhu v České republice. Každoročně ho navštíví kolem 4000 návštěvníků se zájmem o navázání pracovních kontaktů. Firmy se představují na veletržních stáncích a také samostatnými prezentacemi. Základní informace o zúčastněných firmách i užitečné rady pro absolventy jsou také součástí Průvodce veletrhem, který každý obdrží zdarma při příchodu. Online verze katalogu je zveřejněna na webových stránkách www.veletrh.zcu.cz.

Návštěvníci veletrhu mohou využít kariérní centrum, kde se například dozvědí, jak vylepšit životopis, připraveny budou zajímavé přednášky firem, které jsou špičkami ve svém oboru. Součástí programu jsou také zajímavé prezentace firem nad rámec klasické nabídky pracovního uplatnění a pro odreagování bude připravena i odpočinková zóna.

Veškeré informace o veletrhu najdou zájemci nejen na webových stránkách www.veletrh.zcu.cz.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU