Na strategickém setkání představitelů vlády, vědy a průmyslu, bude představena Analýza českého průmyslu 2020

V tomto roce jediné setkání představitelů vlády, vědy a průmyslu na nejvyšší úrovni – Národní průmyslový summit 2020 – se uskuteční 9. září v Betlémské kapli v Praze od 13 hodin. Summitu se zúčastní 500 významných osobností z celé České republiky a jeho cílem je poskytnout platformu pro diskusi vrcholných představitelů státu, průmyslu a akademie o dalším směřování průmyslu v České republice. Součástí Summitu bude i tisková konference Vlády ČR k podpoře českého průmyslu a jeho spolupráci s akademií. Prezentovány budou také výsledky Analýzy českého průmyslu 2020, která byla vytvořena na základě rozhovorů s 253 představiteli českých průmyslových firem a která predikuje vývoj českého průmyslu pro příští období.

Pozvání do panelu odborníků a účast na Summitu potvrdili premiér ČR Andrej Babiš, místopředseda vlády pro hospodářství Karel Havlíček, ministryně financí ČR Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová, ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, rektor VUT prof. Petr Štěpánek nebo rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel a řada dalších významných osobností.

Národní průmyslový summit 2020

„Chceme využít jedinečného obsazení panelu odborníků a vybídnout osobnosti k vzájemné diskusi nad tématy, která nesou ve spolupráci akademie a průmyslu zásadní význam,“ říká ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 Jaroslav Lískovec. „Důležitá je pro nás opravdu živá diskuse, proto se zástupci médií i hosté v publiku budou moci kdykoli v průběhu konference zapojit do diskuse,“ doplňuje Lískovec.

V úvodu Summitu budou prezentovány výsledky Analýzy českého průmyslu 2020, která mapuje situaci českého průmyslu v roce 2020 a predikuje jeho vývoj pro následující období. Publikace je založena na rozhovorech s řediteli a datech získaných od 253 českých výrobních společností z celé České republiky, vypíchnuty jsou rozdíly mezi jednotlivými segmenty.

„V aktuální Analýze jsme se, kromě tradičních témat jako jsou vývoj segmentu, tržeb, ziskovosti a zakázek firem, zaměřili na plány firem ohledně jejich personálních kapacit a investiční strategie do inovací a nových technologií. Podařilo se nám získat velmi relevantní data od klíčových osobností českého průmyslu. Tyto jsou podpořeny citacemi zástupců svazů a akademie. Podařilo se nám získat velmi plastický obraz současného stavu i predikce pro další roky a pojmenovat řadu klíčových problémů“, popisuje dokument jeho autorka Alena Burešová, Senior Manager for Industry Research and Development z NCP4.0.

Vybraná témata Analýzy jako investice do inovací, kvalifikace pracovní síly nebo přizpůsobení výroby současným tržním podmínkám budeme formou tiskových zpráv prezentovat již od začátku září.

Součástí Summitu bude i společná tisková konference Vlády ČR a zástupců průmyslu a akademie, která bude následovat po prvním panelu Summitu a která bude shrnovat vládní strategii na podporu průmyslu a jeho spolupráce s akademií. Po pauze budou následovat odborné diskuse na jednotlivá dílčí témata jako např. inovace v malých a středních firmách, celoživotní vzdělávání či transfer technologií.

národní centrum průmysluNárodní centrum Průmyslu 4.0 se stalo přirozeným organizátorem Summitu jakožto jeden z klíčových hybatelů a tvůrců ekosystému pro Průmysl 4.0 v České republice. Sdružuje velké průmyslové hráče i česká SME, oborové organizace a technické vysoké školy a zároveň je napojeno na infrastrukturu tzv. testbedů pro Průmysl 4.0, které slouží jako experimentální továrny pro ověřování konceptů výroby budoucnosti i digitální hřiště pro firmy. V současné době má NCP 4.0 více než 50 partnerů, kteří se podílí na prosazování technologického pokroku a osvěty v oblasti digitalizace výroby.

Více informací na: https://www.ncp40.cz/aktuality/narodni-prumyslovy-summit-2020