Na rekonstrukci plynojemu použili přes 700 tun oceli. Vydrží dalších 30 let

Zásadní modernizací prošel plynojem pro jímání a využití plynu z kyslíkové konvertorové ocelárny Třineckých železáren. Revize na jaře ukázala, že celková rekonstrukce zvonu plynojemu je nezbytná.

„Plynojem jsme odstavili k provedení revize na konci dubna. Zjištěný technický stav nás vedl k rozhodnutí se do opravy pustit ihned a využít odstávku zařízení, která měla původně trvat 30 dní. Kompletní rekonstrukce zvonu plynojemu proběhla během sedmi měsíců,“ konstatoval Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec, která plynojem provozuje. Náklady se vyšplhaly na 105 milionů korun.

Třinec

Rekonstrukce zařízení patřila k těm náročnějším. „Jen vypuštění bazénu plynojemu s trvalou náplní 55 milionů litrů vody, což je pro představu asi 20 plaveckých bazénů, trvala 17 dní,“ upřesňuje Petr Matuszek. Demontáž starého zvonu zabrala další měsíc. Souběžně s tím se chystala dodávka a montáž nového zvonu, která trvala asi čtyři měsíce a její součástí byla oprava vstupního a výstupního potrubí včetně příslušenství plynojemu.

Moravia steel

V listopadu pak pracovníci Energetiky Třinec během šesti dnů znovu napustili bazén vodou a začaly komplexní zkoušky s novým zvonem konvertorového plynojemu. Celkem firma na rekonstrukci použila více než 710 tun oceli a provedla 6,5 kilometrů svarů.

třinecké železárny

Plynojem s kapacitou 50 000 metrů krychlových plynu kruhového půdorysu průměru 70 metrů a výšky 33 metrů jímá konvertorový plyn, který vzniká při výrobě oceli. Za rok tímto zařízením projde více než 210 milionů metrů krychlových. Jde o plyn bez zápachu, který obsahuje až 70 % oxidu uhelnatého, a proto jej huť dál využívá jako palivo.

Konvertorový plyn začaly Třinecké železárny jímat v roce 1988. Od té doby prošlo zařízení několika většími opravami. Po letošní rekonstrukci by měl plynojem znovu sloužit k jímání konvertorového plynu nejméně dalších 30 let.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Třinecké železárny