Na veletrzích IDET, PYROS, ISET 2021 se představí všechny složky integrovaného záchranného systému

Význam obranných a bezpečnostních schopností státu v těžkých dobách vždy roste. Proto je velmi důležité pokračovat v modernizaci ozbrojených sil a investovat do kvalitního vybavení. V regionu střední Evropy je významnou přehlídkou inovací obranného a bezpečnostního průmyslu brněnský veletrh IDET. Společně s ním se budou konat i veletrhy PYROS a ISET. Opět se tak představí všechny složky integrovaného záchranného systému.

IDET 2019

 

Inovacemi k vyšší bezpečnosti
Pandemie nemoci covid-19 nám znovu potvrdila, že žijeme ve velmi nejistém světě, kde je třeba být připraven na nejrůznější výzvy. Stále složitější bezpečnostní situaci, očekávanému růstu napětí v krizových oblastech či dalším rizikům spojeným s mezinárodním terorismem můžeme čelit jen navyšováním schopností ozbrojených sil. Výdaje na obranu a bezpečnost proto dále porostou a pokračovat bude i rychlý vývoj obranné a bezpečnostní techniky, kterou výrobci představují potenciálním zákazníkům na odborných mezinárodních veletrzích.

tatra

V rámci zemí NATO se k těmto prestižním akcím dlouhodobě řadí veletrh IDET, který staví také na síle českých firem působících v obranném a bezpečnostním průmyslu. Na brněnském výstavišti si příští rok jejich nabídku prohlédnou experti z mnoha zemí, kteří rozhodují o akvizicích vojenské a bezpečnostní techniky, a porovnají ji se zahraniční konkurencí. Jedním z hlavních témat budoucího ročníku bude i modernizace Armády ČR.

idet

 

Veletrh bude opět doplněn o tradiční soutěž Zlatý IDET. Ceny nejlepším exponátům udělí komise složená z nezávislých odborníků. V průběhu veletrhu se budou tradičně konat i konference a semináře zaměřené na aktuální oborová témata. Na podporu start-upů a inovací v oblasti bezpečnosti se v roce 2021 nově otevře Security Innovation Zone.

idet

 

Veletrh IDET je zároveň významnou platformou pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Na přípravě akce i odborného doprovodného programu se úzce podílí Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR i Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Mezi zahraničními odbornými návštěvníky tradičně nechybí zástupci NATO a European Defence Agency ani členové několika desítek oficiálních zahraničních delegací.

idet

Také v roce 2021 se očekává účast zástupců armád a vládních představitelů ze zemí celého světa. IDET je podporován hlavními představiteli České republiky. Záštitu udělili prezident ČR, předseda vlády ČR, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr obrany, ministr vnitra, ministr zahraničních věcí i ministr průmyslu a obchodu.

Babiš

O podobě nadcházejících veletrhů IDET, PYROS, ISET bylo jednáno také s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, policejním prezidentem, generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru, generálním ředitelem Vězeňské služby, generálním ředitelem Celní správy a předsedou Správy státních hmotných rezerv.

 

IDET2019

 

Přehlídka integrovaného záchranného systému
Koronavirová pandemie ukázala, jak důležitý je v krizových situacích funkční a dobře koordinovaný integrovaný záchranný systém. Vedle lékařů a zdravotníků se v boji s nákazou každý stát spoléhá především na příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Tito lidé musí mít k dispozici moderní vybavení, které jim ulehčí práci a zvýší bezpečnost v případě dalších kritických situací.

iset

Právě tato nabídka vybavení bude k dispozici na Mezinárodním veletrhu požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodním veletrhu bezpečnostní techniky a služeb ISET, které se uskuteční společně s veletrhem IDET. Na jednom místě se tak budou prezentovat důležité složky integrovaného záchranného systému, které často mají společné dodavatele. Pro vystavovatele je to výhodné, protože mohou efektivně oslovit různé cílové skupiny. Jednotlivé složky totiž často používají podobné druhy vybavení, jako například zbraně, munice, optické přístroje, uniformy či ochranné prostředky. Spojení veletrhů IDET, PYROS, ISET tak nabízí firmám jedinečnou možnost uspět s jedním výrobkem u několika bezpečnostních složek. Vedle zástupců útvarů přímo podléhajících rezortům obrany a vnitra tyto veletrhy navštěvují také městští policisté, dobrovolní hasiči nebo profesionálové z bezpečnostních agentur.

iset

Všechny složky integrovaného záchranného systému se opět zapojí do doprovodného programu. V rámci IDET ARENY 2021 se na terénním polygonu předvede špičková technika, kterou používají vojáci, hasiči, policisté i záchranáři. Odborníci se mohou těšit na atraktivní dynamické ukázky bojové techniky a simulované zásahové akce. Představí se také jednotky Vězeňské služby a Celní správy.

IDET pandur

 

Jubilejní 15. veletrh IDET byl největší v historii
Minulý ročník veletrhu IDET se uskutečnil v roce 2019 za účasti 423 vystavujících firem z 28 zemí, přičemž podíl zahraničních firem dosáhl 70 procent. Expozice si prohlédlo 26 389 odborných návštěvníků ze 40 zemí a na veletrh se akreditovalo 149 novinářů z 9 zemí.

CZ Group

Mezi odbornými návštěvníky ze zahraničí byli především experti ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska či Švédska. Na pozvání ministra obrany ČR a náčelníka generálního štábu AČR se veletrhu IDET zúčastnili zástupci NATO a European Defence Agency i oficiální delegace a zástupci zahraničních armád z 20 zemí. Účastníci minulého ročníku vysoce oceňovali především jeho odbornou úroveň a kvalitu i zájem návštěvníků.

 

Průběžné informace o přípravách veletrhů najdete na webových stránkách www.idet.cz.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a. s.
BVV a.s.