Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun, podpora bude pokračovat i nadále

Více než 1,3 miliardy korun jde na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě. Peníze získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Podpora bude pokračovat i nadále, a to s důrazem na bezpečnou mobilitu, její automatizaci nebo modernizaci.

inovace v dopravě

Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun, podpora bude pokračovat i nadále

„Naše ministerstvo hraje v podpoře inovací a modernizaci celého sektoru velmi důležitou roli. Dopravu dnes ovlivňují nové trendy jako digitalizace a podstatná je její udržitelnost, dostupnost a také minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Vidím i řadu příležitostí v rozvoji takzvaných chytrých řešení a automatizace, kde je prioritou hlavně zvyšování bezpečnosti a přístupnosti dopravy,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

V současností resort dopravy podporuje výzkum a inovace díky programu DOPRAVA 2020+, který uvádí do praxe Technologická agentura ČR. Zaměřený je hlavně na zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnost a bezpečnost. Podpora směřuje rovněž na projekty věnované digitalizaci, automatizaci, nízkoemisní mobilitě nebo využití družicové navigace. Od začátku programu v roce 2020 bylo podpořeno 118 projektů částkou větší než 1,3 miliardy korun.

inovace v dopravě

 

„Technologická agentura České republiky podporuje aplikovaný výzkum v rozličných oblastech života společnosti. Díky spolupráci s Ministerstvem dopravy vznikl program DOPRAVA 2020+, který umožňuje vyhlašovat specifické výzvy v oblasti dopravy a reagovat na potřeby České republiky například v automobilitě, dopravní infrastruktuře nebo kosmických a leteckých technologiích,” uvedl předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Mezinárodní spolupráce
Důležitá je také mezinárodní spolupráce. Ministerstvo proto bude výzkum a inovace akcentovat i při současném předsednictví v Radě EU. Využít hodlá rovněž zasedání výzkumného partnerství pro autonomní mobilitu v Praze. Česká republika posiluje i spolupráci v regionu, a to hlavně s Německem a dalšími středoevropskými státy.

Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje také spolupráci s agenturou CzechInvest, jejímž výsledkem je inkubátor pro rozvoj start-upů v oblasti vesmírných technologií. Činnost nyní zahájil Mobility Innovation Hub, který bude v příštích letech důležitým prvkem v celém systému podpory inovací v oblasti dopravy a jejích aktuálních trendů.

inovace v dopravě

 

„Technologická inkubace je zatím největší projekt agentury CzechInvest. Vychází ze zkušeností s úspěšným kosmickým inkubátorem ESA BIC, na kterém úzce spolupracuje také Ministerstvo dopravy. Společně jsme zároveň připravili i jednu z oblastí projektu Technologická inkubace, a to mobilitu. Mobility Innovation Hub se bude věnovat klíčovým tématům, která hýbou současným globálním trhem. Díky naším regionálním kancelářím a díky spolupráci s inovačními centry a experty v krajích máme příležitosti optimalizovat státní podporu a zapojit do rozvoje více subjektů,“ říká náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který má nyní CzechInvest na starosti.

inovace v dopravě

Věda, výzkum a inovace hrají významnou roli také v autoprůmyslu, největším průmyslovém oboru České republiky.

„Automobilový průmysl prochází historickou transformací. Je před námi celá řada výzev – od přechodu na čistou mobilitu, přes digitalizaci a automatizaci výroby až po technologické změny přinášející prvky autonomní mobility, rozvoj datové a digitální infrastruktury a další. Všechny tyto oblasti budou vyžadovat úzkou spolupráci veřejné a soukromé sféry napříč resorty a sektory. Vítáme proto aktivity Ministerstva dopravy a dalších subjektů, které na inovace a výzkum kladou důraz,“ hodnotí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Nový program DOPRAVA 2030
Podpora bude pokračovat i nadále, a to díky chystanému novému programu DOPRAVA 2030, který se zaměří převážně na udržitelnou, přístupnou a bezpečnou mobilitu, automatizaci, digitalizaci a také na nízkoemisní a ekologickou dopravu. Na jeho vytváření se podíleli jak dopravní experti, tak zástupci akademické sféry. Ti také stanovili měřitelné ukazatele, které se pro jednotlivé oblasti budou vyhodnocovat a díky kterým bude možné sledovat přínosy inovativních projektů.

Nový program počítá s výdaji 2,6 miliardy korun a fungovat by měl od příštího roku. Jeho plánovaná délka trvání je sedm let, veřejné soutěže se budou vyhlašovat každý rok.

inovace v dopravě

Ministerstvo dopravy také podporuje rozvoj svého resortního Centra dopravního výzkumu (CDV), které funguje jako expertní organizace a ve spolupráci s dalšími instituci přispívá k rozvoji klíčových dopravních oblastí v České republice.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy