Na zasedání Vědecké rády k příležitosti Dne učitelů bude udělen čestný doktorát

Prof. Peter FIlip

Při příležitosti Dne učitelů a uctění památky učitele národů, Jana Amose Komenského, se v Univerzitní aule ve čtvrtek 23. března od 10 hod. uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady. Při příležitosti Dne učitelů a uctění památky učitele národů, Jana Amose Komenského, se v Univerzitní aule VŠB – Technické univerzity Ostrava ve čtvrtek 23. března od 10 hod. uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady. Součástí této akce, konající se dvakrát ročně, je představení nových docentů a absolventů Ph.D. studia. Čtvrteční akce bude o to slavnostnější, protože na ni bude udělen čestný titul Doctor honoris causa.

Prof. Peter FIlip

Udělení čestného titulu Doctor honoris causa významnému absolventovi VŠB-TUO, prof. Ing. Peteru Filipovi, DrSc., je pro univerzitu naprosto výjimečné, tím spíše, že jde o světově uznávaného vědce a zároveň absolventa VŠB-TUO.

„Profesor Filip jakožto zahraniční odborník vystoupí na univerzitě den předtím se svou přednáškou na téma Few Considerations on the Current Engineering,“ přibližuje rektor prof. Václav Snášel program zasedání.

Kromě čestného titulu získá pan profesor i bronzovou plaketu, která vznikla v dílně uměleckých slévačů Fakulty materiálově-technologické. Jde o první udělení této plakety, kterou se univerzita nově rozhodla udělovat jako i coby fyzický symbol tohoto ocenění.

Prof. Peter FIlip je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava. Na tehdejší Hutnické fakultě vystudoval fyzikální metalurgii. Od roku 1996 působí na Southern Illinois University Carbondale v USA. Ve své vědecké práci se dlouhodobě zabývá vztahem mezi strukturou a vlastnostmi kovových či kompozitních materiálů pro nejrůznější aplikace. Na svém kontě má průkopnické práce z oblasti vývoje a optimalizace brzdového obložení a inteligentních materiálů pro implantáty. Vědecko-výzkumné aktivity profesora Filipa ocenila řada odborných institucí včetně Institution of Mechanical Engineers International. Zúčastnil se řady mezinárodních konferencí a přednášel například na univerzitě v Cambridge, MIT či římské univerzitě La Sapienzza. Je autorem více než 200 odborných publikací, za publikační činnost obdržel mimo jiné Starley Premium Award za nejlepší původní práci v automobilovém průmyslu.

ADK

Reklama

Dalším bodem na programu bude předání pamětní medaile Georgia Agricoly prof. RNDr. Radimu Blahetovi, CSc., in memoriam, odborníkovi na numerické metody řešení přímých a inverzních metod pro parciální diferenciální rovnice a jejich aplikace v matematickém modelování. A také na matematické modelování v geovědách a geoinženýrství. Prof. Blaheta významně podpořil rozvoj vědecko-výzkumné a pedagogické spolupráce mezi Ústavem geoniky AV ČR a VŠB-TUO, za což mu chce univerzita symbolicky poděkovat právě udělením pamětní medaile.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb