Nabízíme nákladový a procesní audit

V rámci poradenské činnosti pro strojírenské firmy a jejich dodavatele nabízíme “Nabízíme nákladový a procesní audit”, který dokáže ušetřit provozní náklady, optimalizovat procesy, toky materiálu, řezné podmínky, svařovací postupy, využití lidských zdrojů a tak podobně. Nezávazné žádosti o bližší informace zasílejte na e-mail: info(zavinac)zakazka.cz nebo se informujte na telefonu uvedeném v hlavičce této stránky.

Co slibujeme?
Pečlivou analýzu všech důležitých nákladových položek, které jednotlivě i v součtu hrají významnou roli.

Proč my?
Vzhledem k tomu, že jste se dostali do situace, že se o takovou službu zajímáte, je zřejmé, že vaši pracovníci nebo najaté firmy neumí správně vyhodnotit nákladové položky a potřebuete tedy pomoc zvenčí, která není svázána s vaší společností a nemá žádné osobní či jiné vazby. Objektivnějším posouzením a zkušenostmi z různých strojírenských a dodavatelských firem jsme schopni najít problémové záležitosti, navrhnout levnější řešení nebo připravit podklady ke změnám v procesech. Umíme šetřit i na velice malých položkách (problém optimálního nákupu) i na řezných podmínkách nebo technologických postupech obecně.

Jak to probíhá?
Po projevení zájmu z vaší strany provedeme diskrétní průzkům vaší pozice a hlavních problémů, vyhotovíme nabídku s odpovídající cenou za naše služby. Po podepsání smlouvy a zaplacení manipulačního poplatku, přijede tým našich zástupců a v dohodnutých harmonogramech začne prověřovat výrobní postupy, používané materiály, nástroje i kooperační činnosti z hlediska možných úspor. Paralelně se provádí revize nákupu spotřebního materiálu, výpočetní techniky, nákladů na outsourcing, revize nákupu pohonných hmot a dalších významných položek, u kterých se hledají levnější náhrady. Je až s podivem kolik se dá ušetřit, aniž by to firma poznala na svém provozu. Následně probíhá audit lidských zdrojů a procesů. Personálním nákladům se věnuje významná část našich anylýz. Výsledkem je podrobná zpráva s konkrétními závěry, která obsahuje vyčíslené úspory v jednotlivých kategoriích.

Kolik to stojí?
Našim cílem je ušetřit vaše prostředky, takže cena služby musí být logicky významně nižší než přínos, který pro zadavatele služba sama představuje. Konkrétní cena bude součástí písemné nabídky, kterou vypracujeme po vyžádání nezávazné nabídky. Předběžně lze očekávat, že cena za službu bude představovat maximálně 25% z ročních úspor, které pro Vaši společnost najdeme. Částka se v absolutní hodnotě mění podle typu firmy, počtu zaměstnanců, počtu poboček a tak podobně.