Náměstek Kožušník na Radě COMPET – Evropa musí vhodně reagovat na americký zákon o snížení inflace

EU COMPET

Zavádění krátkodobých krizových opatření, posílení konkurenceschopnosti unijních podniků a přínos vnitřního trhu pro zelenou transformaci. To jsou hlavní otázky, kterým se na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve Stockholmu věnovali ministři členských států Evropské unie (EU) odpovědní za vnitřní trh a průmysl.

Cílem České republiky je navázat na úspěšné české předsednictví a být aktivní v prosazování svých zájmů. Právě během předsednictví si Česko vybudovalo pověst silné a schopné země, která umí vyjednávat a uzavírat dohody.

„V reakci na americký zákon o snížení inflace je nutné zachovat jednotu Evropy a zabránit tomu, aby mezi sebou členské státy závodily o dotace,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že je potřeba společně s administrativou USA docílit toho, aby nebyly evropské podniky diskriminované ve srovnání s těmi americkými.

Českou republiku na dvoudenním neformálním jednání Rady zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník. Jednání začalo v pondělí 6. února zahájením obchodního veletrhu inovativních společností působících v oblasti čistých technologií za účasti švédské vicepremiérky a ministryně pro energetiku, obchod a průmysl Ebby Busch, která v prosinci loňského roku převzala z rukou ministra Síkely pomyslné předsednické žezlo v Radě COMPET.

Program neformálního jednání ministrů pokračoval v úterý plenární schůzí k otázkám zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a dvojí transformace Unie. Náměstek Kožušník současnou situaci v unijním průmyslu a na vnitřním trhu označil za bezprecedentní.

„Evropské společenství čelí stále větším výzvám, jako je narušení dodavatelských řetězců, vysoká inflace, vysoké ceny energií a nekalá konkurence ze třetích zemí,“ řekl náměstek Edvard Kožušník a zdůraznil, že je třeba dalším vyjednáváním s USA odstranit diskriminační dopad nového amerického zákona o snížení inflace (Inflation Reduction Act – IRA), který nabyl účinnosti na počátku letošního roku.

Evropská komise reagovala na tento zákon minulý týden představením Průmyslového plánu Zelené dohody, jehož cílem je posílit unijní podniky v zelené transformaci prostřednictvím krátkodobých či krizových opatření, aby se EU stala globálním průkopníkem v čistých technologiích. Ministři plán obecně přivítali a diskutovali o dalších nutných unijních opatřeních v reakci na IRA. Hlavním předpokladem konkurenceschopnosti průmyslu je podle náměstka Kožušníka fungující vnitřní trh.

„Nesmíme dopustit, aby se vnitřní trh rozpadl kvůli neúměrnému rozvolnění pravidel veřejné podpory, které může vést k dotačním závodům mezi členskými státy,“ dodal Kožušník.

Česká republika naopak v diskuzi podpořila urychlení a zjednodušení schvalovacích procedur v rámci veřejné podpory podle stávajících pravidel, mimo jiné za účelem efektivnějšího investování do zelené transformace.

V rámci navazujícího programu pak náměstek Kožušník na žádost švédského předsednictví moderoval ministerský workshop zaměřený na přínos vnitřního trhu, včetně volného pohybu služeb, pro zelenou transformaci. Zde zdůraznil nevyužitý potenciál volného pohybu služeb, mimo jiné i v oblasti zelené tranzice. Tohoto tematického bloku se kromě delegací členských států zúčastnila také generální ředitelka Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Kerstin Jorna.

Na okraj neformálního jednání Rady pro konkurenceschopnost se také uskutečnila řada bilaterálních jednání, mimo jiné s dánským ministrem průmyslu a obchodu Mortenem Bødskovem a vedoucím delegace Lucemburska.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo