Nařízení o evropské správě dat zpřístupní údaje pro občany a firmy

sp čr

Nejen snadné a opakované používání dat veřejné správy. Členské státy Evropské Unie schválily akt o evropské správě dat (Data Governance Act). DGA má zlepšit podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i neosobních dat v rámci EU. Platit začne od léta 2023.

Zlepšení podmínek pro sdílení dat se dosáhne prostřednictvím:

  • zpřístupnění více údajů veřejného sektoru pro občany i podniky
  • vytvoření rámce pro zprostředkovatele dat
  • vytvoření rámce pro dobrovolné poskytnutí osobních dat pro altruistické účely
  • vytvoření Evropského sboru pro datové inovace

DGA má také podpořit vznik rámce společných pravidel pro sdílení dat v určitém odvětví. „Vytváření funkčních datových prostorů v klíčových sektorech a podpora důvěryhodného a dobrovolného sdílení dat má obrovský potenciál. Je také důležité, aby data veřejného sektoru mohla být opakovaně použita ve prospěch občanů i podniků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že je zároveň potřeba zajistit bezpečnost a ochranu práv všech subjektů podle Unijních pravidel. Pravidla a postupy by měly postupně vzniknout v oblasti zdravotnictví, mobility, výroby, finančních služeb, energetiky, zemědělství, Zelené dohody pro Evropu nebo veřejné správy.

Česká republika během projednávání podporovala otevřený přístup vůči třetím zemím s co nejmenší zátěží pro podniky.

„Nepřiměřená regulace a velká administrativní zátěž by mohla nejen negativně ovlivnit zahraniční obchodní vazby a dobré vztahy s našimi partnery, ale také potlačovat inovační potenciál datové ekonomiky v EU,“ říká náměstek pro digitalizace a inovace Petr Očko a dodává: „Jakákoliv nová regulace by měla být tvořena s cílem nastavit příznivé prostředí, kde se bude podnikům a celé ekonomice dařit. O to jsme se v tomto nařízení snažili, a tak věřím, že DGA je důležitým krokem na cestě k vytvoření jednotného trhu s daty.“

MPO chystá sérii článků o jednotlivých aspektech DGA, které budou během následujících měsíců zveřejňovány v sekci Digitální společnost na webu ministerstva.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo