Návštěva Sanjeeva Gupty v Liberty Ostrava a.s.

Liberty Ostrava

Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance, navštívil poprvé po ukončení nouzového stavu ostravskou huť LIBERTY. Během jeho návštěvy ho doprovázel Roland Junck, prezident skupiny Liberty Steel pro Evropu a Velkou Británii, a Paramjit Kahlon, nově jmenovaný generální ředitel divize integrovaných hutních a těžebních podniků skupiny LIBERTY Steel, jejíž součástí je i LIBERTY Ostrava. Gupta diskutoval s vedením huti a s odbory o současné krizi na evropském ocelářském trhu, kdy se poptávka v důsledku pandemie koronaviru propadla o více než 50 %. K dalším bodům diskuse patřila strategie společnosti na podporu jejího dlouhodobého rozvojového plánu.

Sanjeev Gupta

„Těší mě být zase v LIBERTY Ostrava. Jsem hrdý na to, jak huť zvládla provoz během koronavirové krize a děkuji všem našim zaměstnancům za jejich pracovní nasazení, protože díky nim mohla huť efektivně vyrábět i v tak obtížné době. Děkuji i za to, že se v Ostravě postarali, aby zaměstnanci i v tomto období mohli pracovat v bezpečném prostředí a pohotově zavedli všechna potřebná hygienická, monitorovací a bezpečnostní opatření. Pandemie COVID-19 vážně narušila trh s ocelí po celém světě a zejména v Evropě. I přes veškerá opatření, která jsme byli nuceni zavést, a přes oslabení trhu s ocelí, zůstáváme ohledně budoucnosti LIBERTY Ostrava pozitivní. Spolupracujeme s vládou, odbory, našimi zaměstnanci a dalšími partnery, abychom splnili náš plán pro dlouhodobou udržitelnost huti, ekologickou výrobu oceli a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Usilovně proto pracujeme na přípravě výstavby nových hybridních pecí, které zůstávají středobodem naší investiční strategie a které plánujeme uvést do provozu v roce 2022,” řekl Sanjeev Gupta, výkonný ředitel GFG Alliance.

Sanjeev Gupta

Vzhledem k situaci musela LIBERTY Ostrava v dubnu dočasně odstavit vysokou pec č. 2, aby mohla lépe reagovat na výrazné zpomalení evropského ocelářského trhu.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu Liberty Ostravatun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group, která je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC. Sídlí v Londýně a působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.

GFG Alliance převzala ostravskou huť v červenci 2019 spolu s dalšími šesti ocelářskými podniky a pěti servisními centry v sedmi zemích Evropy. Prostřednictvím této transakce ve výši 740 milionů eur se ze skupiny Liberty Steel Group stal osmý největší výrobce oceli na světě mimo Čínu s celkovou kapacitou 18 milionů tun hotových ocelových výrobků.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava a.s.