Neutrální tavidlo EXATON 79S pro navařování páskovou elektrodou na bázi slitin typu 625 snižuje náklady na pásky a dobu navařování zkracuje až o třetinu

K navaření kovu se stejnou metalurgií, jakou má přídavný svařovací materiál, uvedl Exaton, značka společnosti ESAB, na trh Exaton 79S, neutrální aglomerované tavidlo s velmi vysokou bazicitou pro elektrostruskové navařování páskovou elektrodou. Bylo navrženo speciálně k použití s páskovou elektrodou Exaton Ni60 na bázi niklu, která se používá k návaru s dobrou korozní odolností a vysokoteplotními vlastnostmi pro petrochemické, ropné a plynárenské aplikace.

„Složení tavidla Exaton 79S umožňuje uživatelům absolvovat proces navařování s menším počtem housenek, čímž zákazníci ušetří přibližně třetinu nákladů na elektrodu a pracovní sílu ve srovnání s jinými tavidly používanými s páskami ze slitiny 625,“ říká Paolo Torchiana, globální produktový manažer společnosti ESAB.

Tavidlo Exaton 79S má přídavný obsah niobu, který kompenzuje ztráty prvků během procesu plátování. Toto neutrální tavidlo zaručuje, že metalurgie nánosu svarového kovu přesně odpovídá metalurgii svaru páskovou elektrodou, což je na trhu důležitý požadavek. U tavidla Exaton 79S není obsah niobu, chromu a molybdenu v naneseném svarovém kovu ovlivněn parametry svařování. Díky tomu je vhodný ke svařování i při vyšších rychlostech svařování. Tavidlo má také nízkou viskozitu, takže je díky svému dobrému smáčecímu chování vhodné k plátování niklových slitin. Zajišťuje také vynikající odstraňování strusky a vzhled svarové housenky.

ESAB Tavidlo Exaton 79S
Exaton 79S je neutrální tavidlo určené k použití s páskovou elektrodou Exaton Ni60, která umožňuje uživatelům v petrochemickém, ropném a plynárenském průmyslu snížit náklady a zkrátit čas plátování páskovou elektrodou o třetinu.

exaton 79sModel Exaton 79S splňuje normy EN ISO 14174 a je k dispozici v 25kg ocelových kbelících, které poskytují vyšší ochranu proti vlhkosti a snižují riziko poškození obalu. Tavidlo není nutné před použitím znovu sušit, pokud to nevyžadují náročné technické specifikace, neboť obal chrání tavidlo při dopravě i skladování před absorpcí vlhkosti.

Zdroj zprávy: ESAB