Nezaměstnanost díky sezónním pracím klesla ve všech krajích. Roste počet žen, kterým Úřad práce pomáhá s návratem na trh práce

úřad práce

Úřad práce České republiky evidoval k 30. 4. 2024 celkem 280 078 uchazečů o zaměstnání, o 8 545 méně než v březnu a o 18 395 více než v dubnu 2023. Podíl nezaměstnaných tak ke konci dubna činil 3,7 %, meziměsíčně poklesl o 0,2 procentního bodu a v meziročním srovnání s dubnem 2023 byl vyšší o 0,1 proc. bodu. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR druhá nejnižší v celé Evropské unii. Nezaměstnanost proti březnu klesla ve všech 14 krajích a v 72 ze 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v dubnu o 12 032 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřad práce zároveň umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí – v dubnu takto pomohl 28 325 uchazečům o zaměstnání, což je o ¾ více proti stejnému období loni. Proti loňsku o polovinu vzrostl i počet rekvalifikací.

V dubnu pokračoval pozitivní trend poklesu míry nezaměstnanosti, který byl z velké části znovu způsoben pokračujícím nástupem sezónních prací v oblasti stavebnictví, zemědělství, případně služeb a opětovným návratem k živnostem, které byly přes zimu přerušeny. Opětovné započetí živnosti je i v tomto měsíci v některých okresech nejčastějším důvodem odchodu z evidence uchazečů o zaměstnání. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti je téměř výlučně způsoben snížením nezaměstnanosti mužů, u kterých poklesl podíl nezaměstnaných z 3,6 % na 3,4 %, zatímco podíl nezaměstnaných žen zůstal na 4,1 %, tedy na stejné úrovni, jako v přechozím měsíci. V absolutním vyjádření poklesl počet mužů v evidenci Úřadu práce ČR o 6,7 tis. a v případě žen to bylo pouze o 1,8 tis. Ženy tak ze sezónních prací profitují výrazně méně než muži.

„Česká republika si dlouhodobě drží jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU. Stále je vysoká poptávka po nových zaměstnancích, za což patří poděkování hlavně zaměstnavatelům, kteří umí vytvářet nová pracovní místa. Další sílu na domácím pracovním trhu chceme aktivizovat například pomocí podpory částečných úvazků a zvýhodnění pro pracující důchodce. Naše ekonomika potřebuje také kvalifikované pracovníky ze zahraničí, abychom mohli plně využít jejího potenciálu,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Nezaměstnanost klesla ve všech krajích a v drtivé většině okresů naší země. Sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství, ale i službách hrají velkou roli, stejně jako to, že se lidé opět vracejí ke svým živnostem. Počet volných pracovních míst v podstatě stagnuje již čtvrtý měsíc po sobě. Proto znovu připomínám jedinečnou možnost pro všechny, kteří chtějí něco udělat pro posílení svých šancí najít lepší práci. Úřad práce má nyní díky Ministerstvu práce a sociálních věcí k dispozici 5 miliard korun z EU na digitální a rekvalifikační kurzy, které jsou určeny všem, tedy nejen nezaměstnaným lidem. Stačí se podívat na www.jsemvkurzu.cz, většinu kurzů hradíme,“ konstatuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Druhou květnovou neděli se již tradičně slaví Svátek matek. Přitom ženy s malými dětmi jsou vůbec nejohroženější skupinou na trhu: „Mnoho žen má problém najít uplatnění na trhu práce po mateřské nebo rodičovské dovolené a registrují se tak na Úřadě práce. V dubnu počet těchto žen meziměsíčně vzrostl a překročil 10 000. Ženy s malými dětmi jsou vůbec nejohroženější skupinou na trhu práce. Stále ještě vidím prostor a příležitost k tomu, aby zaměstnavatelé využili jejich potenciál a vytvořili více pracovních míst na částečný pracovní úvazek, případně se zaměřili na sdílená pracovní místa, práci na ranní směny atd. Úřad práce se snaží maminkám, případně tatínkům, na rodičovské dovolené usnadnit návrat na pracovní trh. Výrazně například roste zájem o rekvalifikace a vzdělávací kurzy a díky projektům spolufinancovaným Evropskou unií dokážeme tyto ohrožené skupiny podpořit i po skončení rekvalifikace, třeba v rozjetí jejich podnikání či jejich zapojení do projektů. Potřebujeme ale co největší spolupráci zaměstnavatelů a jsem rád, že v tomto dochází ke zlepšení, byť bych byl radši, kdyby to bylo rychleji a ve větším rozsahu,“ říká generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

„Na trhu práce pozorujeme mírné oživení jak díky sezónním pracím, tak se i zmírňují obavy zaměstnavatelů z vývoje ekonomiky a otevírají více trvalých pracovních míst, než tomu bylo v 1. čtvrtletí roku. Jarní a letní období je také příznivé pro aktivaci podzaměstnaných skupin populace, jakou jsou například matky s malými dětmi. Ty v důsledku (v evropském měřítku) malé nabídky částečných úvazků těžko hledají zdroje příjmů a sezónní brigády jsou pro ně alespoň částečným řešením. Jedná se ale často o práce, které neodpovídají jejich kvalifikaci. Pokud by se firmy více otevřely ženám s nabídkou pracovní a časové flexibility, získaly by přístup ke zdroji motivovaných talentů,” upozorňuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

úřad práce statistika

V evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) bylo v dubnu 2024 nově registrováno 36 203 lidí. V rámci krajského srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve všech 14 regionech, nejvíce v kraji Jihočeském, Vysočina a v Pardubickém kraji. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském, v Jihočeském a ve Středočeském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně klesl počet volných pracovních míst, a to na 268 046 (v březnu to bylo 268 660 míst).

pozvánka MISAN Pramet

Reklama

V Česku pracuje přes 118 tisíc uprchlíků, klíčový je jazyk
Z dat Úřadu práce ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu (24. 2. 2022) do konce dubna 2024 získalo práci již celkem 414 951 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (280 304 z nich jsou ženy, tedy téměř 68 %). Někteří uprchlíci se mezitím již vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci dubna jich na území ČR pracovalo 118 163. Nejvíce ve Středočeském (20 954 osob) a Plzeňském kraji (16 766 osob) a v Praze (14 489 osob). Nejčastěji pak jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci dubna evidoval ÚP ČR celkem 16 204 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (v březnu 16 044 osob), kteří si podali žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání (1 825 zájemců o zaměstnání, v březnu 1 792 zájemců o zaměstnání) nebo žádost o zprostředkování zaměstnání (14 379 uchazečů o zaměstnání, v březnu 14 252 uchazečů o zaměstnání) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny s dočasnou ochranou tvořili 5,1 % (v březnu 4,9 %). Od vypuknutí války na Ukrajině do 30. 4. 2024 se na Úřadu práce ČR zaevidovalo celkem 54 811 (v březnu 53 475) osob s dočasnou ochranou.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde (PDF).

Úřad práce
Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce