Nezaměstnanost v březnu mírně klesla, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí

úřad práce

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2023 celkem 273 478 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 030 méně než v předchozím měsíci a o 20 605 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně o 0,2 p.b. poklesl, meziročně mírně (o 0,3 p. b.) vzrostl. Ke konci března tak činil 3,7 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,3 %).

Vývoj na trhu práce aktuálně odpovídá ročnímu období, kdy je nezaměstnanost v zimě vyšší a s příchodem jara klesá. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. Do evidence ÚP ČR se v předchozím měsíci přihlásilo 34 361 lidí a naopak odešlo 43,4 tisíc lidí. Řada z nich našla uplatnění v maloobchodu, ve stavebnictví, veřejné správě, v obraně a sociálním zabezpečení, ve velkoobchodu nebo třeba ve školství. A svou činnost aktuálně obnovují i živnostníci, kteří dočasně přerušili své podnikání.

ADK

Reklama

„Březen je také typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především v rámci jarních úklidů veřejných prostranství. ÚP ČR s nimi po splnění zákonných podmínek uzavírá dohody. Hlavní nástup těchto činností očekáváme v dubnu. Dobrou zprávou je, že v následujících měsících by mohla nezaměstnanost s velkou pravděpodobností ještě dále klesat,“ shrnuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Stále platí, že v přijímání nových zaměstnanců jsou zaměstnavatelé opatrnější než v předchozím roce a zaměřují se i na efektivnější vytváření finančních rezerv. Zejména kvůli dražším energiím či surovinám. Současně se ale většina z nich snaží udržet stávající stavy zaměstnanců a neplánuje výrazně propouštění. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od dopadů energetické krize na zaměstnavatele či třeba průběhu válečného konfliktu na Ukrajině.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout tady (PDF).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce