Nezaměstnanost v prosinci mírně vzrostla

úřad práce

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2022 celkem 271 803 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 14 616 více než v předchozím měsíci a o 13 630 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,7 %, o 0,2 p. b. více než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen) nejnižší v celé EU, a to 2,1 % (průměr EU 6 %).

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci dlouhodobému stavu, ročnímu období a také běžnému vývoji ke konci roku, kdy nezaměstnanost pravidelně roste. S příchodem zimy postupně končí sezónní práce zejména v zemědělství či ve stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost. Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.

„Situaci na pracovním trhu podrobně sledujeme. Podle informací, které máme přímo od zaměstnavatelů, se pro letošní rok nechystá žádné velké propouštění. Firmám se většinou daří optimalizovat náklady. Problémem naopak stále zůstává nedostatek kvalifikovaných lidí. Stále důležitější budou rekvalifikace, proto se na ně zaměříme, například prostřednictvím projektu iRekvalifikace. Ten nabídne kurzy v oblasti digitálních kompetencí, které budou dispozici přes nový e-shop,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

ADK

Reklama

„Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. Až do srpna byla v meziročním srovnání nižší, než v roce 2021. V září se pohybovala na stejných hodnotách a od října jsme zaznamenávali nárůst, který byl ale velmi mírný a pohyboval se v jednotkách desetin procentního bodu. V absolutních hodnotách ke konci roku mírně vzrostl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a klesl počet volných pracovních míst,“ shrnuje vývoj nezaměstnanosti za rok 2022 generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s už zmíněným útlumem sezónních prací pravděpodobně vzroste. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, aktuální epidemické situace a dopadů energetické krize na zaměstnavatele.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout tady.

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce