Nezaměstnanost v září klesla na 3,5 %

úřad práce

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2021 celkem 262 142 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 5 747 méně než v předchozím měsíci a o 14 873 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3, 5 %. To je o 0, 1 p. b. méně než v srpnu a o 0,3 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen 2021) nejnižší v celé EU, a to 3 % (průměr EU 6,7 %).

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V řadě regionů nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a
potravinářská výroba a obchod.

„Pandemie zasáhla ekonomiku velmi tvrdě. Pochopitelně tedy panovaly obavy, že koronakrize dopadne i na trh práce. Přestože se nezaměstnanost loni nepatrně zvýšila, díky programu Antivirus se černé scénáře nenaplnily. Pokládám to za velký úspěch Ministerstva práce a sociálních věcí i Úřadu práce ČR, který podporu vyplácel. Jen díky tomu jsme stále evropskými premianty,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„V uplynulém měsíci došlo k oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy přijímají nové zaměstnance. Zaměstnavatelé rozjeli výrobu, i když se často potýkají s výpadky kvůli nedostatku materiálů a komponentů. K oživení došlo též v rámci zahraniční zaměstnanosti, kdy v příhraničních oblastech pendleři nastoupili opět do zaměstnání. A jako každý rok dorazila v září do evidence ÚP ČR hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak výrazně neovlivnila,“ shrnuje aktuální situaci generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde(PDF, 8 stran).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR